Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Μώλος:Κίνδυνος για μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα απο τα φυτοφάρμακα-Δήμος και αγρότες προσοχή


Στα επικίνδυνα απόβλητα κατατάσσονται οι συσκευασίες των φυτοφαρμάκων και συνεπώς η διαχείρισή τους θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα, η συλλογή και μεταφορά των συσκευασιών φυτοφαρμάκων θα πρέπει να εκτελείται από φορέα που να διαθέτει άδεια συλλογής μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ΚΥΑ 13588/725/2006. Η αρχική αποκομιδή των κενών συσκευασιών θεωρείται ότι μπορεί να υλοποιηθεί από το δήμο, με την τοποθέτηση ειδικών κλάδων, και στη συνέχεια για τη συλλογή και μεταφορά αυτών, ο δήμος είτε θα πρέπει να συμβληθεί με κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα, είτε θα πρέπει να αδειοδοτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΚΥΑ 13588/725/2006 για συλλογή – μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων.

 Η αξιοποίηση/τελική διάθεση αυτών επίσης θα πρέπει να γίνεται σε εγκαταστάσεις που να διαθέτουν σε ισχύ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, καθώς επίσης και άδεια αξιοποίησης/διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων (άρθρο 7 της ΚΥΑ 13588/725/2006). Υποχρέωση, αλλά μόνο στα λόγια, αποτελεί η ορθή διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων στο νομό Ροδόπης, όπου η πραγματικότητα αποτυπώνεται γλαφυρά στις εικόνες του ‘Χρόνου’. 

Οι άδειες συσκευασίες φυτοφαρμάκων πνίγουν στην κυριολεξία τα σημεία υδροληψίας που υπάρχουν διάσπαρτα σε γεωργικές εκτάσεις. Η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους κοντά στα σημεία υδροληψίας είναι φαινόμενο καθημερινό, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται και το πλέον απαράδεκτο της καύσης των συσκευασιών. Το πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος  επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο όποτε το σημείο υδροληψίας είναι κοντά σε επιφανειακά νερά, αφού βολεύει να λαμβάνεται από εκεί το νερό για το ψεκαστικό διάλυμα. Έχει παρατηρηθεί πολύ συχνά με αυτόν τον τρόπο ρύπανση των επιφανειακών νερών με ζιζανιοκτόνα και καταστροφή των καλλιεργειών, όπως βαμβάκια, αρκετά χιλιόμετρα πιο κάτω.
Οι Δήμοι επίσης πρέπει να λάβουν υπόψη τους και τη σημασία της κατασκευής και συντήρησης των θέσεων υδροληψίας, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά, τόσο στη διευκόλυνση των αγροτών όσο και στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση γεωργικών φαρμάκων και μπορεί να επιφέρουν δυσμενή αποτελέσματα.


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Καμένα Βούρλα:Θρήνος για τον 20χρονο φοιτητή

Παρατσούκλια από το Ρεγκίνι Λοκρίδας