Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτεμβρίου 24, 2017

Ε.Σ. υπέρ ν.Σπίρτζη: Stop σε κατάτμηση έργων από ΟΤΑ (απόφαση)

Εικόνα
signature of the document To νόμο Σπίρτζη για τις δημόσιες συμβάσεις (Ν. 4412/2016) επικυρώνει ουσιαστικά με απόφασή του (Πράξη 166/30.6.17) το το Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου του 7ου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναφορικά με την κατάτμηση έργων και προμηθειών.
Σύμφωνα με την ΑΠΟΦΑΣΗ που αποκαλύπτει η aftodioikisi.gr επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση έργων ή προμηθειών μόνο εφόσον «η, κατ’ είδος, συνολική δαπάνη για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 χωρίς ΦΠΑ».
Το κλιμάκιο του ΕΣ κλήθηκε να αποφανθεί μετά τη διαφωνία του Επιτρόπου του υπουργείου Εσωτερικών (πρώην υπουργείο Μακεδονίας –Θράκης) και του δήμου Δέλτα για απευθείας ανάθεση «ποσού 4.689,50 ευρώ, που αφορά τμήματος της προμήθειας σπόρων, φυτών και δενδυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα της Δημοτικής Κοινότητας Εχεδώρου στο πλαίσιο αντίστοιχης σύμβασης ποσού 22.362,70 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ενέκρινε, δε, την πληρωμή του συγκεκριμένου χρηματικού εντάλματος, καθώς το ύψος …

"ΥΠΑΡΧΩ" : ΗΜΕΡΕΣ ΖΩΟΦΙΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΑΜΙΑ (εικαστική εγκατάσταση)

Εικόνα

4ο Φεστιβάλ Σκακιού στη Λαμία – Αναλυτικές πληροφορίες για τις συμμετοχές

Εικόνα
Θέμα: «Διοργάνωση 4ου Φεστιβάλ Σκακιού – Πρόσκληση για συμμετοχή» Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας,  η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Κεντρικής Ελλάδας (Ε.Σ.Σ.Κ.Ε.), ο Σκακιστικός Όμιλος Λαμίας και ο Δήμος Λαμιέων διοργανώνουν κι εφέτος την «4η ΓΙΟΡΤΗ ΣΚΑΚΙΟΥ» (4ο Φεστιβάλ Σκακιού), την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017, στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας (Αμπλιανίτη 20-22, Λαμία) και σας προσκαλούν να  λάβετε μέρος. Σκοπός της «ΓΙΟΡΤΗΣ ΣΚΑΚΙΟΥ» είναι η ψυχαγωγία, χωρίς το άγχος του ανταγωνιστικού αθλητισμού και η περιήγηση των μαθητών και των συνοδών τους σε γοητευτικά σκακιστικά μονοπάτια. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το παιχνίδι σκάκι, να μάθουν τις κινήσεις, τα «μυστικά» του, να παίξουν, να παρακολουθήσουν  ή και να συμμετάσχουν σε αγώνες «σιμουλτανέ*». * σιμουλτανέ:  σκάκι με πάνω από έναν αντιπάλους Εκτός, όμως, από σκάκι θα υπάρχουν και παράλληλες εκδηλώσεις πολιτισμού και ψυχαγωγίας, όπως: παιχνίδια εικαστικής έκφρασης, μουσικοκινητικά παιχνίδια, αφήγηση πα…

Μια ανασκόπηση της κατάστασης για τα Πράσινα Σημεία και η νέα ΚΥΑ

Εικόνα
Δημοσιεύτηκε στις 15/9/2017(ΦΕΚ 3250Β) η νέα ΚΥΑ για την ταχεία περιβαλλοντική αδειοδότηση των Πράσινων Σημείων σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η Κοινή Υπουργική Απόφαση 171914/2013 –  ΦΕΚ 3072/Β/3-12-2013 με τίτλο: «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: “Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών”, του παραρτήματος IV της Υ.Α. 1958/2012 (Β’ 21), όπως εκάστοτε ισχύει.» Με αφορμή αυτό είναι χρήσιμη μια ανασκόπηση της κατάστασης για τα Πράσινα Σημεία(ΠΣ).  Είχε προηγηθεί η Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑ/οικ.37674/16 (ΦΕΚ 2471 Β/10-8-16): «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες» ώστε να συμπεριληφθούν τα Πράσινα Σημεία και τα ΚΑΕΔΙΣΠ ως νέα υποομάδα με α/α 9β στην 4ηομάδα (Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών) έργων/δραστηριοτήτων για τα οποία απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση και η κατάταξή τους σε κατηγορίες γίνεται ανάλογα με …

ΥΠΕΣ: Ποιες ειδικότητες εργαζομένων των δήμων εντάσσονται στην Ε.Σ.Σ.Ε (εγκύκλιος)

Εικόνα
Εγκύκλιο που προσδιορίζει τις ειδικότητες, οι οποίες εντάσσονται στις διατάξεις της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που υπέγραψε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., με το Υπουργείο Εσωτερικών, εξέδωσε το ΥΠΕΣ. Στη εγκύκλιο, που κοινοποιήθηκε στις 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αναφέρεται: Σας ενημερώνουμε ότι κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του
ν.2738/1999 και του άρθρου 18 παρ.13 του ν.3731/2008 υπεγράφη η από 2 Αυγούστου 2017  Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ – ΟΤΑ), με την οποία ρυθμίζονται οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών. Η εν λόγω σύμβαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2945/Β/
29-8-2017) και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ : ΩΙΕΕ465ΧΘ7-ΔΣ6), ισχύει δε από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 29-8-2017. Η εν λόγω συλλογική …

ΤΑ ΣΚΑΦ’ΔΑΚΙΑ (ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΑ) ΣΤΗΝ ΥΠΑΤΗ

Εικόνα
Του Δημήτρη Γιώτη
Βράχοι με λεκανοειδείς λαξεύσεις, πού από το παρελθόν έχουν διεγείρει την λαογραφική αφήγηση.(Πρίν την γέφυρα του ‘Ξηριά’.)
«Τ ά σ κ α φ ι δ ά κ ι α καί οι ν ε ρ ά ι δ ε ς». Είς άπόστασιν 50 περίπου μέτρων άπό τής «Άνεμότρυπας», πρός τό δεξιόν αύτής μέρος καί έντός τής σημερινής άμπέλου τοΰ κ. Τσεκούρα, ύπάρχει βράχος έπί τοΰ οποίου είναι δύο άρχαΐοι τάφοι λαξευτοί τούς όποιους ό λαός όνομάζει «σκαφιδάκια» έκ τοΰ δτι ό είς έξ αΰτών όμοιάζει μέ σκάφην. ‘Ενώ όμως πρόκειται περί παλαιών τάφων λαξευτών έπί βράχου, ό θρύλος τούς μετέτρεψεν είς σκάφας έντός τών όποίών «οί νερά’ίδες έπλυναν τή νύχτα μέ τό φεγγάρι τά ρούχα τους καί ώσπου νά στεγνώσουν τά ροΰχα, έχόρευαν αύτές γύρω άπό τις σκάφες καί τραγουδούσαν», πολλοί δέ—καί σήμερον άκόμη — πιστεύουν πώς πράγματι «βγαίνουν έκεΐ νεράιδες». Προ 50ετίας καί πλέον, ό τότε άγροφύλαξ Ιωάννης Συγγούρης ή Κανέλλης καθήμενος έπί τοΰ βράχου τούτου καί ύπό τήν σκιάν μιάς λεύκης, έρωτηθείς ύπ’ έμοΰ καί άλλων παίδων άν «…

Το ορφανοτροφείο Λαμίας παλιά

Εικόνα

Στα Καμένα Βούρλα το 3ο Συνέδριο Ιαματικής Ιατρικής

Εικόνα
inShare Το «3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιαματικής Ιατρικής»  θα πραγματοποιηθεί 6-8 Οκτωβρίου 2017, στο ξενοδοχείο «ΓΑΛΗΝΗ» στα Κ. Βούρλα.
Το θέμα του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου είναι «Επικαιροποίηση της Ιαματικής Ιατρικής υπό το πρίσμα της ολιστικής προσέγγισης», με σκοπό την εξαγωγή και αξιοποίηση νέων επιστημονικών πορισμάτων από τις ομιλίες και τα workshops.
Η συμμετοχή έγκριτων και καταξιωμένων διεθνώς Ιατρών πολλών ειδικοτήτων εξασφαλίζει την επιστημονική καταξίωση της Ιαματικής Ιατρικής, η οποία προέρχεται από τη συμμετοχική διαδικασία των Συνέδρων Ιατρών και Οδοντιάτρων.
Το Συνέδριο συνδιοργανώνεται για την περαιτέρω ενημέρωση του Ιατρικού και Οδοντιατρικού δυναμικού της χώρας από τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε., κ. Πατούλη, τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Μπακογιάννη, τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου και Πρόεδρο της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής, Καθηγητή Δερματολογίας, κ. Κουσκούκη, και τον Δήμαρχο Δήμου Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου, κ. Σ…

Το νέο ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων στη Φθιώτιδα

Εικόνα
Η Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας ενημερώνει για το ωράριο των  πρατηρίων καυσίμων στη Φθιώτιδα: Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων για το χρονικό διάστημα απο 1η Οκτωβρίου 2017 έως και 20 Απριλίου 2018 στην Π.Ε.Φθιώτιδας. Διαβάστε εδώ την απόφαση καθώς και τους πίνακες  με τα πρατήρια καυσίμων στην Φθιώτιδα και τα ωράρια fonografos.net

Καινούργιο Φθιώτιδας:Παρουσίαση του βιβλίου της Μόρφως Καραθανάση Γκιώνη με τίτλο"Γιατί δεν γινόταν αλλιώς"

Εικόνα

Π.Στ.Ε. : ΠΕΡΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ - προθεσμία δηλώσεων επιθυμίας ενδιαφερομένων

Εικόνα
Λαμία, 29ηΣεπτεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μέχρι τις 7 Οκτωβρίου οι δηλώσεις επιθυμίας των ενδιαφερομένων για
ένταξη εκτάσεων στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης που θα εκπονηθούν
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον Ν. 4351/2015«Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας και Άλλες Διατάξεις»
(Α’ 164) και την αριθ. 1058/71977/03.07.2017 (ΦΕΚ 2331 Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα«Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’)»,θα πρέπει να εκπονηθούν Διαχειριστικά Σχεδία Βόσκησης (ΔΣΒ) Με τα ΔΣΒ σκοπός είναι να αντιμετωπιστεί η έλλειψη διαχείρισης, που αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με τη βιωσιμότητα των βοσκήσιμων γαιών της χώρας, καθώς και η μη ορθολογική βοσκοφόρτωση, είτε με την υποβόσκηση εκτάσεων είτε με την υπερβόσκηση άλλων. Συχνά παρατηρούνται τεχνηέντως ελλείψεις βοσκήσιμων γαιών παρόλο που υπάρχουν διαθέσιμες ιδιωτικές εκτάσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται έστω κα…

Ιδιαίτερα πετυχημένη η ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΑΣ για το σκυρόδεμα

Εικόνα
Με μεγάλη συμμετοχή και ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε στη Λαμία η ημερίδα του ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς με θέμα: «Σκυρόδεμα-Νέες Τεχνολογίες-Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016». Εξειδικευμένοι προσκεκλημένοι ομιλητές, ενημέρωσαν διεξοδικά τους μηχανικούς και τεχνικούς της περιοχής μας για την εφαρμογή του Νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος και για το πώς μπορεί να εξασφαλίσει καλύτερα αποτελέσματα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας κατασκευής.  Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΣ Θανάσης Λυκόπουλος τόνισε: «Η ουσιαστική επιμόρφωση όλων των συντελεστών κατασκευής ενός έργου, αποτελεί στις μέρες μας μια επιβεβλημένη ανάγκη. Όσο και αν οι πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση οδηγούν σε διαρκή συρρίκνωση του τεχνικού αντικειμένου, εμείς οφείλουμε να ενημερωνόμαστε διαρκώς και να εναρμονιζόμαστε στις νέες επιστημονικές εξελίξεις. Μόνον έτσι, μέσα σε αυτό το τόσο δύσκολο περιβάλλον, θα γινόμαστε καλύτεροι στη δουλειά μας αλλά και θα διασφαλίζουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματ…

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης κατοίκων Μπράλλου

Εικόνα
Το Σάββατο 26.8.2017 ,περί ώρα 11.π.μ. έγινε η γενική Συνέλευση   των κατοίκων του Μπράλλου με πρωτοβουλία της τοπικής Κοινότητος   στο κοινοτικό κατάστημα( Ταβέρνα «η Χολέβαινα»). Η προσέλευση ήταν μαζική. Παρέστησαν ο Δήμαρχος κ. Γώγος Γεώργιος με τους αντιδημάρχους, ο π. αντινομάρχης κ. Κασσιός Νικόλαος, τοπικοί φορείς και σύλλογοι και πλήθος κόσμου Η γενική συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι: Α. Να μην γίνουν μεταλλευτικές έρευνες και μεταλλεία στο Όρος Καλλίδρομο. Β Να επισκευαστεί το δίκτυο υδρεύσεως Νευρόπολης Καλλίδρομου. Σημειωτέον ότι ο προηγούμενος Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Ντούρος είχε αφήσει πίστωση 101.000Ευρώ για το σκοπό αυτό. Τα χρήματα όμως αυτά εδώ και τρία χρόνια δεν χρησιμοποιήθηκαν από τον νυν Δήμαρχο κ. Γώγο Γ. για τον σκοπό αυτό. Γ.  Στο ζήτημα της παραχώρησης του Δημοτικού σχολείου κάτω Μπράλλου στον εκπολιτιστικό Σύλλογο Μπράλλου για δημιουργία Μουσείου, δεν λήφθηκε καμία απόφαση, αφού προϋπήρχε ληφθείσα η απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου για δημ…

Να μην γινουν μεταλλευτικες ερευνες στο Καλλιδρομο ζητουν οι κατοικοι του Μπραλλου

Εικόνα
Να μην γίνουν μεταλλευτικές έρευνες και μεταλλεία στο Όρος Καλλίδρομο ζητούν οι κάτοικοι του Μπράλλου. Η αντίδραση των κατοίκων της τοπικής κοινότητας είναι καθολική και εκφράστηκε με τον πιο δυναμικό τρόπο στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της τοπικής Κοινότητος στο κοινοτικό κατάστημα (Ταβέρνα «η Χολέβαινα»).

Τελευταία ημέρα για πληρωμή α' δόσης ΕΝΦΙΑ και β' δόσης φόρου η Παρασκευή

Εικόνα
Κρίσιμη ημέρα για τον προϋπολογισμόεκτύπωση
Λήγει την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την καταβολή της δεύτερης δόσης του φόρου εισοδήματος και της πρώτης δόσης για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ.

Το οικονομικό επιτελείο, που προσδοκά από τους δύο αυτούς φόρους έσοδα περισσότερα από 2 δισ. ευρώ, θα περιμένει εναγωνίως να κάνει ταμείο στο τέλος της ημέρας.

Κι αυτό, γιατί δεδομένης της υστέρησης 1,7 δισ. ευρώ στα κρατικά έσοδα σε επίπεδο οκταμήνου, θα κριθούν πολλά από τη συνέπεια των φορολογουμένων στην πληρωμή των υποχρεώσεων τους. Ήδη έχουν αρχίσει να εκφράζονται φόβοι ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι δεν θα επιτευχθούν λόγω εξάντλησης της φοροδοτικής ικανότητας των φορολογουμένων.

Ωστόσο στις επίσημες δηλώσεις οι αξιωματούχοι του οικονομικου επιτελείου εμφανίζονται αισιόδοξοι.

Πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης


Από την πλευρά τους οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του φόρου, επιβαρύνονται με προσαυξήσεις ύψους 0,73% σε μηνιαία βάση.

Ο φ…

Αγιασμός στον Πολιτιστικό & Λαογραφικό Σύλλογο Μώλου

Εικόνα
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΏΛΟΥ
ΑΓΙΑΣΜΌΣ ΣΉΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΞΕΚΊΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ!!!

'' Λεωνίδας '' ( Θερμοπύλες )πινακας του Γιώργου Μπολτέτσου-ακρυλικό σε καμβα

Εικόνα
'' Λεωνίδας '' ( Θερμοπύλες )-ακρυλικό σε καμβά,50 / 70 εκ.--/// '' Leonidas '' ( Thermopyles )-acrylic on canvas,50 / 70 cm.
Πίνακας του Γιώργου Μπολτέτσου

Το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία στο Καινούργιο φωτογραφημένο απο τον Ηλία Ακρίβο

Εικόνα

Κοπάνες(ποτίστρες και ταΐστρες)για τα ζώα στο Καλλίδρομο

Εικόνα
Φωτογραφία Giwrgos Kakarantzas

Περιοχή Σουβάλα στο Όρος Καλλίδρομο

Εικόνα
Φωτογραφία Giwrgos Kakarantzas

Το Κάστρο της Μενδενίτσας

Εικόνα
Φωτογραφία Dimitra Gemeni

Οι κλέφτες άφησαν τις παραλίες και έπιασαν τις ιαματικές πηγές!

Εικόνα
Καταδίωξη των αστυνομικών για τη σύλληψη τεσσάρων Ρομά που δρούσαν στα Ψωρονέρια. Τέλος οι «χρυσές δουλειές» στις παραλίες για τους «ποντικούς» των αυτοκινήτων οι οποίοι αναζητούν πλέον τη λεία τους στους λουόμενους των ιαματικών πηγών! Το απόγευμα της Τετάρτης (27/9) μια ομάδα Ρομά έβαλε στο μάτι τα αυτοκίνητα όσων απολάμβαναν το «θαυματουργό» μπάνιο στη μικρή πισίνα των Ψωρονερίων (Ιαματικές Πηγές Καλλιδρόμου) του Δήμου Λαμιέων. Συγκεκριμένα σύμφωνα με γυναίκα που τηλεφώνησε στην αστυνομία δύο Ρομά προσπαθούσαν να διαρρήξουν αυτοκίνητο, ενώ δύο συνεργοί τους περίμεναν σε ένα κόκκινο φορτηγάκι. Σε συντονισμό με το Κέντρο, πληρώματα της αστυνομίας έφθασαν στο σημείο από όλες τις πιθανές εξόδους διαφυγής, με τους Ρομά να εντοπίζονται τελικά στον παράδρομο της Ανθήλης και να ακινητοποιούνται μέσα στο χωριό. Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για γνωστά άτομα που έχουν απασχολήσει τις αρχές για παρόμοια αδικήματα. Δυστυχώς δεν μπορεί κανείς να είναι ήσυχος για την ασφάλεια του οχ…

Ανακαινίζεται το ξενοδοχείο Κασταλία στην Αιδηψό

Εικόνα
Γράφτηκε από τον/την Ιωάννα ΚαραγιάννηΤο άλλοτε ξακουστό ξενοδοχείο Κασταλία στην Αιδηψό, που κάποτε αποτελούσε ένα από τα παλατάκια των κατοίκων και των τουριστών αποφάσισε να αξιοποιήσει η κυβέρνηση.
Σήμερα είναι ερειπωμένο και μισογκρεμισμένο. Βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και ανεγέρθηκε το 1920. Το τεράστιο αυτό κτήριο ανήκει στον Δήμο και είναι παραδομένο στην φθορά του χρόνου. Τώρα, με παρεμβάσεις που έγιναν αποφασίστηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ του  Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης να δοθεί το ποσό των 2εκ ευρώ για την ανακαίνιση του ιστορικού αυτού κτηρίου. 
Σύμφωνα με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό της Εύβοιας, το Ξενοδοχείο Κασταλία, μετά τις παρεμβάσεις, εκτιμάται ότι
• Με τη δεσπόζουσα θέση και τα ιδιαίτερα στοιχεία της αρχιτεκτονικής του κτιρίου θα αναδείξουν και την ευρύτερη περιοχή
• Θα συμβάλει στην προσέλκυση υψηλού εισοδήματος τουριστών, μέσω της δημιουργίας Συνεδριακού Κέντρου και Πολυχώρου Πολιτισμού υψηλώ…

Φωτογραφίες απο την εκδρομή του Συλλόγου Γυναικών Αγίου Κωνσταντίνου στη Ρουμανία

Εικόνα
Ένα φανταστικό εφταήμερο του Συλλόγου Γυναικών Αγιου Κων/ου στην Ρουμανία .
Το ΔΣ ευχαριστεί τα μέλη και τους φίλους για τη συμμετοχή τους .Και το πρακτορείο του κυρίου Νικολάου Περλεπέ Lokris Travel για την άψογη συνεργασία τουΜε το μισό προσωπικό λειτουργεί το Νοσοκομείο Λαμίας

Εικόνα
Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου… Με μια αιχμηρή ανακοίνωση το Σωματείο εργαζομένων στο Νοσοκομείο Λαμίας και στα Κέντρα Υγείας, διαμαρτύρεται  για τις συνεχείς μετακινήσεις εργαζομένων σε άλλα Νοσοκομεία, χωρίς όπως υποστηρίζουν να υπάρξει πρόνοια αντικατάστασής τους. Επισημαίνουν μάλιστα ότι ήδη ένα από τα μεγαλύτερα περιφερειακά Νοσοκομεία όπως της Λαμίας λειτουργεί με το 50% του προβλεπόμενου προσωπικού. Αναλυτικά αναφέρουν: "Το τελευταίο χρονικό διάστημα,μετά από αποφάσεις της Διοίκησης της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας,έχει παρατηρηθεί έντονηκινητικότητα,υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας σε άλλα Νοσοκομεία, μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών(μετακινήσεις, αποσπάσεις). Οι μετακινήσεις πραγματοποιήθηκανμε τηνεπιφύλαξη: α) της τήρησης όλων των προβλεπόμενων κριτηρίων που τις διέπουν(π.χ  συνολικός χρόνος υπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, εντοπιότητα ). β) των επαυξημένων υπηρεσιακών αναγκών των Νοσοκομείων υποδοχής των μετακινούμενω…

Η μεταμόρφωση του ΔΑΚ Λαμίας για το πρώτο ματς

Εικόνα
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΕΜΠΕΛΗΣ Το ΔΑΚ Λαμίας πήρε την έγκριση και θα φιλοξενήσει το πρώτο ματς στη Super League Σουρωτή στην ιστορία του. Δείτε πώς μεταμορφώθηκε το γήπεδο της πρωτεύουσας της Φθιώτιδας. Το στέγαστρο, τα αποδυτήρια και το "Εδώ είναι Λαμία". ADVERTISING Η Λαμία υποδέχεται τον Πανιώνιο (2/10, 19:30) για την 6η αγωνιστική της Super League Σουρωτή και το ΔΑΚ της πρωτεύουσας της Φθιώτιδας ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον πρώτο του αγώνα σε επίπεδο πρώτης εθνικής κατηγορίας στην παρθενική συμμετοχή των "κυανόλευκων" σε αυτή.
Άλλωστε, τα δύο πρώτα εντός έδρας ματς (με Ολυμπιακό και ΑΕΚ) διεξήχθησαν στο Περιστέρι καθώς το γήπεδο δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις.
Τελικά, το ΔΑΚ Λαμίας πήρε την έγκριση, γεμίζοντας με ανακούφιση την ομάδα και τους φίλους της. Μπορείτε να δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες τη μεταμόρφωση του γηπέδου από την τοποθέτηση στεγάστρου, την αναμόρφωση του χώρου των αποδυτηρίων, των πάγκων, ενώ παρέμεινε και το "Εδώ είναι Λαμία" στο διάδρ…

Εξοικονομώ κατ’ οίκον: Εντάσσονται 5.891 νοικοκυριά (απόφαση)

Εικόνα
Απόφαση ένταξης ακόμη 5.891 νοικοκυριών και έγκρισης 1.170 αιτήσεων για το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον εξέδωσε το ΕΤΕΑΝ. Οι υπαγωγές των ωφελούμενων έγιναν με σειρά προτεραιότητας ανά περιφέρεια, σύμφωνα με την κατανομή των κονδυλίων μέχρι την εξάντλησή τους. Με αφετηρία την 29η Σεπτεμβρίου 2017, οι ωφελούμενοι θα ενημερώνονται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες για να προβούν στην υπογραφή των σχετικών συμβάσεων εντός 45 ημερών. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση θα τίθεται αυτοδίκαια εκτός απόφασης υπαγωγής, ώστε να δοθεί δυνατότητα υπαγωγής στις επόμενες στη σειρά επιλαχούσες αιτήσεις. Δείτε την απόφασηεδώ.

Το σποτ της Ελληνικής Αστυνομίας για την οδική ασφάλεια

Εικόνα

27 Σεπτεμβρίου 2004:Η τραγωδία με 7 νεκρούς μαθητές στο Ασπρονέρι

Εικόνα
Ήταν Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου του 2004, όταν η τραγική είδηση του φοβερού τροχαίου στο Ασπρονέρι, «φονικό πέταλο» του Μαλιακού, συγκλόνισε όλη την Ελλάδα. Νεκροί 7 μαθητές Λυκείου. Σαν βόμβα έπεσε η είδηση ότι λεωφορείο του ΚΤΕΛ Τρικάλων που μετέφερε 37 μαθητές και τέσσερις καθηγητές συνοδούς της Α' τάξης του Λυκείου Φαρκαδόνας Τρικάλων με προορισμό την Αθήνα για να παρακολουθήσουν αγωνίσματα των Παραολυμπιακών Αγώνων, συγκρούστηκε με διερχόμενη νταλίκα στον Μαλιακό. Το ημερολόγιο δείχνει 27 Σεπτεμβρίου 2004. Είναι λίγο πριν από τις 10 το πρωί. Λεωφορείο του ΚΤΕΛ Τρικάλων μεταφέρει 37 μαθητές και τέσσερις καθηγητές συνοδούς της Α' τάξης του Λυκείου Φαρκαδόνας Τρικάλων στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν αγωνίσματα των Παραολυμπιακών Αγώνων. Στο 176ο χλμ. της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, στο Ασπρονέρι, το λεωφορείο συγκρούεται πλαγιομετωπικά με νταλίκα που πέρασε στο αντίθετο ρεύμα. Επτά μαθητές ανασύρονται νεκροί, τρεις τραυματίζονται σοβαρά, ενώ άλλοι 27 ελαφρά τραυματισμένοι.  Νε…