Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής


Αποτέλεσμα εικόνας για δημος μωλου αγιου κωνσταντινου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ                                 Καµένα Βούρλα ,  11-5-2018 ∆ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ                     Αριθµ. Πρωτ.: 4.059 ∆/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα ∆ιοικητικών & Οικονοµικών                        Προς: Τα Μέλη Οικονοµικής               Υπηρεσιών                                                            Επιτροπής Μώλου Αγίου Κων/νου                                                                                             όπως Πίνακας  Αποδεκτών Γραφείο :Οικονοµικής Επιτροπής Πληροφορίες: Χονδροδήµου Λουκία Τηλέφωνο: 2235350037   Email: lxondrodimou@mwlos.gr              

                                                                                  Κοιν.:  Κριτσόβας ∆ηµήτριος, Αντιδήµαρχος

Θέµα: Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης

Παρακαλείσθε την Τρίτη 15 Μαΐου  2018  και ώρα 13.00 µ., όπως προσέλθετε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονοµικής Επιτροπής),  για να συζητήσουµε και λάβουµε απόφαση στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση GLOBE WILLIAMS HELLAS FACILITY MANAGEMENT Ε.Π.Ε.)
2. Λήψη  απόφασης για παραίτηση ή µη από τα ένδικα µέσα  κατά της αριθµ. 12/2014 απόφαση  του  Μονοµελούς Εφετείου Λαµίας (υπόθεση Τσάρα Αθανάσιου)
3. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (Τσάρα Αθανάσιου)
4. Έγκριση  πρακτικού διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού για συντήρηση υλικού, λογισµικού, δικτύων και εργασίες  µηχανογραφικής  επεξεργασίας δεδοµένων
5. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού  διαγωνισµού για  συντήρηση φυσικού  χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου ∆ήµου Μώλου Αγίου Κων/νου
6. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού  διαγωνισµού για την Προµήθεια Εφαρµογών, Αναλωσίµων, Ανταλλακτικών και Εξοπλισµού Μηχανογράφησης 
7. Καθορισµός κατώτατου  ορίου  µίσθωσης και όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση καλλιεργήσιµης  γης στην παραλία Αγίου Σεραφείµ, θέση εντός οικισµού  Κουρµούση
8. Απ’ ευθείας ανάθεση της µελέτης «Περιβαλλοντική µελέτη για την  ύδρευση της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Χαραλάµπους»
9. Ψήφιση πίστωσης  για την προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Παιδικού Σταθµού Μώλου
10. Ψήφιση πίστωσης  για την προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Παιδικού Σταθµού Καµένων Βούρλων
11. Ψήφιση πίστωσης  για την προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Παιδικού Σταθµού Αγίου Κων/νου
12. Ψήφιση  πίστωσης  για την προµήθεια πλυντηρίων πιάτων Παιδικών Σταθµών Μώλου και Καµένων Βούρλων 
13. Ψήφιση πίστωσης  για την έκτακτη ανάγκη επισκευής υποβρυχίων  αντλιών  κεντρικού αντλιοστασίου λυµάτων Καµένων Βούρλων
14. Ψήφιση πίστωσης  για την συντήρηση και επισκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρίων ∆Ε Καµένων Βούρλων
15. Ψήφιση πίστωσης  για την αµοιβή του δικηγόρου Αθανασίου Παντζιά  για παράσταση πολιτικής αγωγής στην υπόθεση ENERGA  στο Α΄ Πενταµελές Εφετείο Αθηνών
16. Ψήφιση πίστωσης για κόστος δηµοσίευσης  προκήρυξης  για  πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη 17. Ψήφιση πίστωσης  για κόστος  δηµοσίευσης αποφάσεων ∆ηµάρχου για υπερωριακή αποζηµίωση ληξιάρχων και  πρακτικογράφου
18. Ψήφιση πίστωσης  για έκτακτη ανάγκη προµήθειας υλικών συντήρησης καταθλιπτικού αγωγού λυµάτων ΕΕΛ Καµένων Βούρλων
19. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια  υλικών  για συντήρηση δικτύων ύδρευσης ∆Ε Καµένων Βούρλων
20. Ψήφιση πίστωσης  για την έκτακτη ανάγκη προµήθειας υποβρύχιας αντλίας στο αντλιοστάσιο ύδρευσης Τ.Κ. Καλλιδρόµου
21. Ψήφιση πίστωσης  για την προµήθεια υποβρύχιας αντλίας λυµάτων  κεντρικού αντλιοστασίου Καµένων Βούρλων
22. Ψήφιση πίστωσης  για την  προµήθεια  χρωµάτων  µικροεργαλείων κ.λ.π.  ∆.Ε. Μώλου 
23. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια χρωµάτων µικροεργαλείων κ.λ.π. ∆.Ε. Καµένων Βούρλων 24. Ψήφιση πίστωσης  για την προµήθεια χρωµάτων  µικροεργαλείων κ.λ.π. ∆.Ε. Αγίου Κων/νου
25. Ψήφιση πίστωσης  για την προµήθεια φυτών και λουλουδιών
26. Ψήφιση πίστωσης  για την προµήθεια λιπασµάτων
27. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια χρωµάτων για τα Κέντρο Κοινότητας
28. Ψήφιση πίστωσης  για έξοδα περισυλλογής και φροντίδας αδέσποτων ζώων συντροφιάς
29. Ψήφιση πίστωσης  για την κατασκευή  εµπορικών  παραγκών  στο παζάρι Αγίου Κων/νου
30. Ψήφιση πίστωσης για την κατασκευή ηλεκτρικής εγκατάστασης στο παζάρι Αγίου Κων/νου
31. Ψήφιση  πίστωσης για έξοδα περίθαλψης και εµβολιασµού αδέσποτων ζώων
32. Ψήφιση πίστωσης για την αναγόµωση πυροσβεστήρων Παιδικών Σταθµών και Κλειστών Γυµναστηρίων
33. Ψήφιση πίστωσης  για την αναγόµωση πυροσβεστήρων  ∆ηµοτικών κτιρίων
34. Ψήφιση πίστωσης  για την αναβάθµιση συστήµατος οδοφωτισµού  του ∆ήµου Μώλου Αγίου Κων/νου
35. Καθορισµός όρων δηµοπράτησης για την αναβάθµιση συστήµατος οδοφωτισµού  του ∆ήµου Μώλου Αγίου Κων/νου

Ο Πρόεδρος      Συκιώτης Ιωάννης   Πίνακας Αποδεκτών                                              • Μπεζάτη Ευφροσύνη • Τριανταφύλλης Νικόλαος • Καραµανώλης Αθανάσιος • Πενταλιός Λεωνίδας • Τρίγκας Βασίλειος • Γιαννακόπουλος Γεώργιος

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Λιχαδονήσια: Φώκια κολύμπησε μαζί με λουόμενους και πόζαρε στον φακό (φωτο)

Nέο Θρόνιο Καμένα Βούρλα: Πήγε να πιάσει το αγκίστρι και πνίγηκε

Και επίσημα Δήμος Καμένων Βούρλων!