Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέος Γραμματέας ΔΣ στο Δήμο Μώλου - Αγ. Κων.νου

Νέος Γραμματέας ΔΣ στο Δήμο Μώλου - Αγ. Κων.νου

Με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου συνεδριάζει το απόγευμα της Πέμπτης 29 Μαρτίου 2018 το Δημοτικό Συμβούλιο Μώλου - Αγ. Κων/νου.
Επίσης ανακοινώθηκε η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου για τη Μεγάλη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018 στις 12 το μεσημέρι.
Τα θέματα:
1. Ψήφιση πίστωσης για επίδοµα θέσης ευθύνης αναπλήρωσης Προϊσταµένου τµήµατος
2. Ψήφιση πίστωσης για τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι∆ΑΧ (Καθαρίστριες Σχολείων)
3. Ψήφιση πίστωσης για αµοιβή παιδιάτρου Παιδικών Σταθµών
4. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια τροφίµων Παιδικού Σταθµού ∆Ε Μώλου
5. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια τροφίµων Παιδικού Σταθµού ∆Ε Αγίου Κων/νου
6. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια τροφίµων Παιδικού Σταθµού ∆Ε Καµένων Βούρλων
7. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια ντουλάπας και ξυλείας για τον Παιδικό Σταθµό Τ.Κ. Μώλου
8. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια ηλεκτρικής κουζίνας Παιδικού Σταθµού Μώλου
9. Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισµού και λοιπών εγκαταστάσεων ∆.Ε. Μώλου
10. Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισµού και λοιπών εγκαταστάσεων ∆.Ε. Καµένων Βούρλων
11. Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισµού και λοιπών εγκαταστάσεων ∆.Ε. Αγίου Κων/νου
12. Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών γεωχωρικής αποτύπωσης του συστήµατος ηλεκτροφωτισµού µε στόχο την ενεργειακή αναβάθµιση- αυτοµατοποίησή του- αλλαγή οδοφωτισµού
13. Ψήφιση πίστωσης για την κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης οικισµού Μώλου
14. Ψήφιση πίστωσης για λοιπές αµοιβές τρίτων από παροχή υπηρεσίας
15. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια οστεοφυλακίων
16. Ψήφιση πίστωσης για λοιπές αµοιβές τρίτων από παροχή υπηρεσίας
17. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση εφαρµογών λογισµικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού
18. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
19. Ψήφιση πίστωσης για ανταλλακτικά µηχανογραφικού εξοπλισµού (Η/Υ και συναφών)
20. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια Η/Υ- λοιπών περιφερειακών και ειδικών εφαρµογών
21. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια προγραµµάτων εφαρµογής Η/Υ
22. Ψήφιση πίστωσης για εργασίες µεταφοράς στοιχείων από ηλεκτρονική βάση δεδοµένων
23. Ψήφιση πίστωσης για εργασίες οργάνωσης µηχανογραφικού αρχείου δεδοµένων του ΤΑΠ για το 2018
24. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια επέκτασης ασυρµάτων δικτύων ∆ήµου Μώλου Αγίου Κων/νου
25. Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση ευρυζωνικών δικτύων ∆ήµου Μώλου Αγίου Κων/νου
26. Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου ∆ήµου Μώλου Αγίου Κων/νου
27. Ψήφιση πίστωσης για την µεταφορά λυµατολάσπης από το ΒΙΟΚΑ Καµένων Βούρλων
28. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια υλικών για τη συντήρηση και την επισκευή του δικτύου ύδρευσης ∆Ε Καµένων Βούρλων
29. Ψήφιση πίστωσης για την αµοιβή του δικηγόρου Αντώνη Μήτσου για την παραλαβή και τη µελέτη του σχετικού φακέλου της υπ’ αριθµ. 325/2015 απόφασης του Τριµελές ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας
30. Ψήφιση πίστωσης για την αµοιβή του δικηγόρου Αντώνη Μήτσου για τη µελέτη του σχετικού φακέλου για την τήρηση της απόφασης του Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Λαµίας περί διανοίξεως της ∆ηµοτικής οδού Γαληνού στην ΤΚ Μώλου
31. Ψήφιση πίστωσης για την αµοιβή του δικηγόρου Αντώνη Μήτσου για µελέτη του σχετικού φακέλου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς εκτάσεως στη θέση Καλάµι της Τ.Κ. Κόµνηνας
32. Ψήφιση πίστωσης για την αµοιβή του δικηγόρου Γρηγορίου Γαϊτάνη για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας περί της αγωγής της Μαρίας Φύκα
33. Ψήφιση πίστωσης για κόστος δηµοσίευσης της υπ’ αριθµ. 2283/19-3-2018 γνωστοποίησης για πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη ∆ηµάρχου
34. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση και την επισκευή των δικτύων ηλεκτροφωτισµού ∆Ε Μώλου
35. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση και την επισκευή των δικτύων ηλεκτροφωτισµού ∆Ε Καµένων Βούρλων
36. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση και την επισκευή των δικτύων ηλεκτροφωτισµού ∆Ε Αγίου Κων/νου
37. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια υλικών ύδρευσης για τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων της ∆Ε Μώλου
38. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια πλέγµατος και οπλισµού σκυροδέµατος
39. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια ζιζανιοκτόνων
40. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια χλοοκοπτικού τρακτέρ
41. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος για συντήρηση υποδοµών του ∆ήµου
42. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών- συγγραφή υποχρεώσεων και όρων συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια εφαρµογών , αναλώσιµων, ανταλλακτικών και εξοπλισµού µηχανογράφησης
43. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού για «Συντήρηση υλικού, λογισµικού, δικτύων και εργασίες µηχανογραφικής επεξεργασίας δεδοµένων»
44. Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας – συνοπτικού διαγωνισµού- για επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου ∆ήµου Μώλου Αγίου Κων/νου»
45. Απ’ ευθείας ανάθεση της µελέτης «Υδρογεωλογική µελέτη για την άδεια χρήσης νερού από τα υφιστάµενα σηµεία υδροληψίας για την ύδρευση του ∆ήµου Μώλου Αγίου Κων/νου
Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Καμένα Βούρλα:Θρήνος για τον 20χρονο φοιτητή

Παρατσούκλια από το Ρεγκίνι Λοκρίδας