Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Δήμος Μώλου-Αγ. Κωνσταντίνου: Συνεδρίαση για την αποδοχή χρηματοδοτήσεων και ανατροπές Κ.Α.


DHMOS_MOLOY_AGIOY_KONSTANTINOY_FONOGRAFOS (13)
Η πρόσκληση και τα θέματα της συνεδρίασης:
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ∆ημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)
Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Συμβουλίου, στις 29 ∆εκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του ∆ημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης ∆. Πλατανιάς
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων- Αναμόρφωση και τροποποίηση Προϋπολογισμού, Ετήσιου Σχεδίου ∆ράσης και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2017
2. Ανατροπές Κ.Α.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Καμένα Βούρλα:Θρήνος για τον 20χρονο φοιτητή

Παρατσούκλια από το Ρεγκίνι Λοκρίδας