Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ψηφίστηκε 35ετής παράταση αποπληρωμής δανείων των δήμων και περιφερειών από το ΤΠκΔ
Επιμηκύνεται έως και τα τριάντα πέντε έτη η αποπληρωμή των χορηγούμενων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δανείων που αποσκοπούν στην εξυγίανση των δήμων και των περιφερειών.

Συγκεκριμένα με τροπολογία που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις πολιτικές ένταξης και κοινωνικής συνοχής και ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη, που ψηφίστηκε την Πέμπτη στη Βουλή προβλέπονται τα εξής:

Παρέχεται κατ΄ εξαίρεση η δυνατότητα επιμήκυνσης, αποπληρωμής των χορηγούμενων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, δανείων που αποσκοπούν στην εξυγίανση των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, των συνδέσμων, ενώσεων και νομικών τους προσώπων, έως και τριάντα έτη, στις περιπτώσεις που η διάρκεια των συναφθέντων δανείων υπερβαίνει το προβλεπόμενο διάστημα των είκοσι πέντε ετών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης καθορίζονται κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΠΔ. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών είναι δυνατόν να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις ένταξης των ΟΤΑ στη ρύθμιση.

Επειδή δε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποτελεί τον κύριο φορέα χρηματοδότησης της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και προέχει η εξασφάλιση της εξυπηρέτησης των χορηγούμενων δανείων του, εξ αυτού στη ρύθμιση εισάγεται ρητά ότι η διατήρηση του προνομίου των υφιστάμενων εκχωρήσεων κατά το χρόνο σύναψης των αναχρηματοδοτούμενων δανειακών συμβάσεων έναντι οποιουδήποτε τρίτου.

Επίσης με την ίδια τροπολογία παρέχεται η δυνατότητα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να επιχορηγεί τους ΟΤΑ από τους πόρους του για την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος. Η ρύθμιση αυτή καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική για τους ορεινούς και νησιωτικούς δήμους, που δεν έχουν τις απαραίτητες υποδομές και το κατάλληλο προσωπικό, προκειμένου να υλοποιήσουν έργα που εντάσσονται σε προγράμματα του ΕΣΠΑ ή των Δημοσίων Επενδύσεων και που δεν πληρούν τα κριτήρια δανειοδότησης. Ειδικότερα με τη ρύθμιση προβλέπεται ότι με απόφαση του ΔΣ του Ταμείου θα συσταθεί ειδικός καταπιστευτικός λογαριασμός (escrow account), στον οποίο θα μεταφερθεί το ποσό της επιχορήγησης.

Τέλος με κοινή απόφαση υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, μετά από πρόταση του ΔΣ του ΤΠΔ, καθορίζονται οι προϋποθέσεις επιχορήγησης και ρυθμίζονται όλα τα ζητήματα και οι λεπτομέρειες.

Αναλυτικά η ψηφισθείσα ρύθμιση
Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Φαράγγι Μέγα Ρέμα Άγιος Κωνσταντίνος Φθιώτιδας:Από τα ομορφότερα και διασκεδαστικότερα φαράγγια... (Υπέροχες φωτογραφίες & video)

Νέα πυρκαγιά έξω από τα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τα PZL (ΦΩΤΟ)