Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Μώλος:Κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων εντοπίστηκαν σε σημείο υδροληψίας(Επικίνδυνα Απόβλητα)

 Οι χρησιμοποιημένες συσκευασίες φυτοφαρμάκων πνίγουν στην κυριολεξία την τοποθεσία,ακριβώς δίπλα στον -άδειο- κάδο αποκομιδής(οι φωτογραφίες απο το σημείο).Ανήκουν στην κατηγορία των επικίνδυνων αποβλήτων και η ευθύνη διαχείρισης ανήκει καταρχήν στους αγρότες, που οφείλουν να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες διαχείρισης.


Η συνέχεια σε οτι αφορά την ανεξέλεγκτη διάθεση,τη νομοθεσία,τη διαχείριση και την αποκομιδή τους,στο ρεπορτάζ για το http://www.xronos.gr

Στα επικίνδυνα απόβλητα κατατάσσονται οι συσκευασίες των φυτοφαρμάκων και συνεπώς η διαχείρισή τους θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα, η συλλογή και μεταφορά των συσκευασιών φυτοφαρμάκων θα πρέπει να εκτελείται από φορέα που να διαθέτει άδεια συλλογής μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ΚΥΑ 13588/725/2006. Η αρχική αποκομιδή των κενών συσκευασιών θεωρούμε ότι μπορεί να υλοποιηθεί από το δήμο, με την τοποθέτηση ειδικών κλάδων, και στη συνέχεια για τη συλλογή και μεταφορά αυτών, ο δήμος είτε θα πρέπει να συμβληθεί με κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα, είτε θα πρέπει να αδειοδοτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΚΥΑ 13588/725/2006 για συλλογή – μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων. 

Η αξιοποίηση / τελική διάθεση αυτών επίσης θα πρέπει να γίνεται σε εγκαταστάσεις που να διαθέτουν σε ισχύ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, καθώς επίσης και άδεια αξιοποίησης/διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων.

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
Υποχρέωση, αλλά μόνο στα λόγια, αποτελεί η ορθή διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων όπου η πραγματικότητα αποτυπώνεται γλαφυρά στις φωτογραφίες.Οι άδειες συσκευασίες φυτοφαρμάκων πνίγουν στην κυριολεξία τα σημεία υδροληψίας που υπάρχουν διάσπαρτα σε γεωργικές εκτάσεις. Η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους κοντά στα σημεία υδροληψίας είναι φαινόμενο καθημερινό, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται και το πλέον απαράδεκτο της καύσης των συσκευασιών. Το πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος  επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο όποτε το σημείο υδροληψίας είναι κοντά σε επιφανειακά νερά, αφού βολεύει να λαμβάνεται από εκεί το νερό για το ψεκαστικό διάλυμα. Έχει παρατηρηθεί πολύ συχνά με αυτόν τον τρόπο ρύπανση των επιφανειακών νερών με ζιζανιοκτόνα και καταστροφή των καλλιεργειών, όπως βαμβάκια, αρκετά χιλιόμετρα πιο κάτω.
ΤΟ ΤΡΙΠΛΟ ΞΕΠΛΥΜΑ
Η ευθύνη διαχείρισης ανήκει καταρχήν στους αγρότες. Ο κάθε χρήστης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος πρέπει πριν ξεκινήσει την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος να υπολογίζει τον όγκο του ψεκαστικού υγρού επακριβώς, έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ψεκασμού στον αγρό και να ελαχιστοποιείται η αναγκαιότητα απόρριψης πλεονάζοντος ψεκαστικού υγρού. Η ρύθμιση του ψεκαστικού πριν από κάθε περίοδο χρήσης είναι απαραίτητη για τον ακριβή υπολογισμό τόσο της ταχύτητας του τρακτέρ όσο και της πίεσης για να μην περισσέψει ψεκαστικό διάλυμα. Τα κενά συσκευασίας των φυτοφαρμάκων πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά το άδειασμα του περιεχομένου τους για να μην στεγνώσουν τα υπολείμματα του προϊόντος και καθίσταται δύσκολος έως αδύνατος ο καθαρισμός τους. Τα κενά συσκευασίας πρέπει να ξεπλένονται τρεις φορές με νερό, το οποίο στη συνέχεια να αδειάζεται στη δεξαμενή του ψεκαστικού μηχανήματος, ώστε να μειώνονται τα υπολείμματα φαρμάκου σε αυτά και να καθίσταται ασφαλέστερη η περαιτέρω διάθεσή τους.
ΚΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟ ΘΑΨΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ
Κακή πρακτική είναι το θάψιμο των συσκευασιών είτε αυτό γίνει χωρίς να ξεπλυθούν είτε αυτό γίνει αφού ξεπλυθούν. Τα υλικά συσκευασίας παραμένουν στο έδαφος για χρόνια, χάνεται η ευκαιρία για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας και μολύνεται το περιβάλλον και κυρίως τα υπόγεια ύδατα. Το δε κάψιμο των κενών συσκευασίας όχι μόνο συνιστά σαφής παράβαση των οριζόμενων επί της συσκευασίας των φυτοπροστατευτικών και ακύρωση κάθε δυνατότητας ανακύκλωσης των συσκευασιών αλλά αποτελεί εξαιρετικά επικίνδυνη πρακτική ακόμα και για την υγεία του ίδιου του χρήστη από εισπνοή των τοξικών καπνών. Μία άλλη κακή πρακτική είναι η χρήση των κενών συσκευασίας για άλλους σκοπούς από τον ίδιο τον χρήστη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επικινδυνότητα της κατάσταση, όπως ως θήκες εργαλείων ή ακόμα και ταίστρες οικόσιτων ζώων. 

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ
Να γίνεται συλλογή των κενών συσκευασίας των γεωργικών φαρμάκων σε χώρους ειδικών απορριμμάτων και όχι ανεξέλεγκτη διάθεσή τους στις αγροτικές εκτάσεις και τις παρακείμενες αρδευτικές τάφρους είναι ευθύνη των αγροτών. Από εκεί και πέρα αρχίζει η ευθύνη των Δήμων οι οποίοι οφείλουν να προχωρούν στο άδειασμα των κάδων. Άλλωστε τα κενά συσκευασίας μετά το τριπλό ξέπλυμα ή το ξέπλυμα υπό πίεση δεν είναι επικίνδυνα απόβλητα και μπορούν να τοποθετούνται σε κάδους για ανακύκλωση. Οι Δήμοι επίσης πρέπει να λάβουν υπόψη τους και τη σημασία της κατασκευής και συντήρησης των θέσεων υδροληψίας, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά, τόσο στη διευκόλυνση των αγροτών όσο και στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση γεωργικών φαρμάκων και μπορεί να επιφέρουν δυσμενή αποτελέσματα όπως: Δηλητηριάσεις ανθρώπων και ζώων, μόλυνση περιβάλλοντος κλπ.

Το νερό είναι αναγκαίο για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού και για την καθαριότητα των ψεκαστών τόσο σε κανονικές συνθήκες όσο και σε περιπτώσεις ατυχημάτων. Έτσι η εύκολη και άμεση πρόσβαση σε πόσιμο («καθαρό») νερό εξασφαλίζει:
1. Οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά οφέλη, διότι μειώνονται οι άσκοπες μετακινήσεις των ψεκαστικών μηχανημάτων στους δρόμους, οι οποίες εκτός από την απώλεια χρόνου, επαυξάνουν τους κινδύνους ατυχημάτων και περιβαλλοντικής μόλυνσης από διαρροές ψεκαστικών υγρών (που περιέχουν γεωργικά φάρμακα).
2. Συνθήκες μεγαλύτερης ασφάλειας για τους χρήστες ? γεωργούς.
Άμεση προτεραιότητα, όταν αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, πρέπει να δίνεται στη μεταφορά νερού και κατασκευή θέσεων υδροληψίας, ιδιαίτερα στα αγροκτήματα που τα χωράφια είναι κατά το πλείστον μη αρδευόμενα (ξηρικά).

Λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι στη φάση της έναρξης παρασκευής του ψεκαστικού υγρού, οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι διότι το γεωργικό φάρμακο βρίσκεται στη μεγαλύτερη συγκέντρωση του (πυκνό), οι θέσεις υδροληψίας καλό είναι να πληρούν κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές όπως:
1. Να είναι μακριά από: οικισμούς, χώρους αναψυχής (δασάκια, άλση), ποτίστρες ζώων, θέσεις όπου περνούν επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, ρέματα, αποστραγγιστικές τάφροι) κλπ.
2. Να είναι κοντά σε κεντρικό αγροτικό δρόμο, ώστε η πρόσβαση να είναι εύκολη τόσο σε κανονικές συνθήκες όσο και σε περιπτώσεις ατυχημάτων.
3. Να υπάρχει πηγή πόσιμου νερού.
4. Να ληφθεί μέριμνα για κατασκευή βόθρου με σχάρα ή τάφρου όπου θα συγκεντρώνονται τα υγρά απόβλητα.
5. Να κατασκευαστεί περιφραγμένος χώρος όπου θα συγκεντρώνονται τα άδεια κουτιά ή μπουκάλια.
6. Ο χώρος να συντηρείται, να γίνεται αποκομιδή απορριμμάτων, μεταφορά και καταστροφή των κενών δοχείων στους καθορισμένους σκουπιδότοπους.
Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης αποβλήτων χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων έχουν αποσταλεί από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βρίσκονται ήδη στα χέρια των κατά τόπους αρμοδίων υπηρεσιών. Μένει τώρα αγρότες και υπηρεσίες να τα εφαρμόσουν, ώστε να εκλείψουν εικόνες όπως αυτές που παρουσιάζουν αγροτικές περιοχές.Ρεπορτάζ Δήμητρα Συμεωνίδου για το http://www.xronos.gr/
Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Φαράγγι Μέγα Ρέμα Άγιος Κωνσταντίνος Φθιώτιδας:Από τα ομορφότερα και διασκεδαστικότερα φαράγγια... (Υπέροχες φωτογραφίες & video)

Νέα πυρκαγιά έξω από τα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τα PZL (ΦΩΤΟ)