Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Δήμος Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου: Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής


                         
 Θέμα :  Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης
Παρακαλείσθε την Πέμπτη   14  ∆εκεμβρίου   2017  και ώρα  13.00  μ . μ .,  όπως προσέλθετε στο ∆ημοτικό Κατάστημα   ( γραφείο ∆ημάρχου ),    για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης : 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Εισήγηση στο ∆ημοτικό Συμβούλιο για το σχέδιο του Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος ∆ράσης ∆ήμου Μώλου Αγίου Κων / νου  ( άρθρο  63 δ  &  άρθρο  266   Ν3852/2010)
Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Καμένα Βούρλα:Θρήνος για τον 20χρονο φοιτητή

Παρατσούκλια από το Ρεγκίνι Λοκρίδας