Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας


Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Συνεδριάζει την Πέμπτη 29 Ιουνίου στις 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του, το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Η συνεδρίαση αφορά τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα
 
METABOΛΗ ΕΔΡΑΣ
Θέμα 1ο
Μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της 6ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση, οποτεδήποτε αυτή ήθελε οριστεί, από τη Λαμία στο Δήμο Διρφύων -Μεσσαπίων.
Εισηγητής Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Θέμα 2ο
Έγκριση Προγράμματος Αναδασμών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2017.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής κ. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θέμα 3ο
Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία ¨ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ ¨ «ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΛΦΩΝ».
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας κ. Ευάγγελος Κατσαγούνος.
Θέμα 4ο
Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Δήμου Λαμιέων και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Θέμα 5ο
Έγκριση δέκα οκτώ (18) θέσεων πρακτικής άσκησης των μαθητών του ΕΠΑ. Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για την Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θέμα 6ο
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 7/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που αφορά στο συγχρηματοδοτούμενο έργο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “INTERREG MED”, με τίτλο « Innovative cultural and creative clusters in the MED area – Καινοτόμες πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανικές συστάδες στην περιοχή MED » και ακρωνύμιο «CHIMERA».
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρ. Εξωστρ. Περιφ. Αναπτ. Προγρ. κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας.
Θέμα 7ο
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 8/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που αφορά στο συγχρηματοδοτούμενο έργο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “INTERREG EUROPE”, με τίτλο « Regional Creative Industries Alliance-Συμμαχία Περιφερειακών Δημιουργικών Κλάδων – Από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες στις βέλτιστες πολιτικές Περιφερειών στον τομέα της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας » και ακρωνύμιο «RCIA».
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρ. Εξωστρ. Περιφ. Αναπτ. Προγρ. κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Θέμα 8ο Ανάκληση της αριθμ 58/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί “ Έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του «Ινστιτούτο Prolepsis» για το έργο: «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Π.Ε. Βοιωτίας Εύβοιας και Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2016 – 2017
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρ. Εξωστρ. Περιφ. Αναπτ. Προγρ. κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας.
Θέμα 9ο
Ανάκληση της αριθμ 59/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί “Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της ΦΘΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. για το έργο: «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Π.Ε. Φθιώτιδας και Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2016 – 2017».
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρ. Εξωστρ. Περιφ. Αναπτ. Προγρ. κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας.
Θέμα 10ο Ανάκληση της 105/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για Ενίσχυση των Δημόσιων Δομών Υγείας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με υγειονομικό και λοιπό υλικό.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης κ. Δημήτριος Αργύρης.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Θέμα 11ο
Έγκριση 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2017.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 12ο
Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2017 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ 02)
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.
Θέμα 13ο
Έγκριση τροποποίησης πίνακα υποέργων στα πλαίσια του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΣΜΗΝΙΟΥ ΕΩΣ ΠΕΥΚΙ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ» της ΣΑΜΠ066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με Κ.Α. 2016ΜΠ06600002».
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.
Θέμα 14ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης & παραρτημάτων της με τον Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ για το έργο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ- Β΄ ΦΑΣΗ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.
Θέμα 15ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Αγράφων για το έργο «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ» Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.
Θέμα 16ο
Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Καρπενησίου για το έργο
«ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ-ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.
Θέμα 17ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Καρπενησίου για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.
Θέμα 18ο
Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Καρπενησίου για το έργο
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.
Θέμα 19ο
Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Καρπενησίου για το έργο
«ΚΕΙΜΗΛΙΑΡΧΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑΣ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.
Θέμα 20ο
Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Καρπενησίου για το έργο
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.
Θέμα 21ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Καρπενησίου για το έργο «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑ ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.
Θέμα 22ο
Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.
Θέμα 23ο
Τροποποίηση πίνακα υποέργων, στα πλαίσια του ενάριθμου της ΣΑΕΠ566 με
κ.α:2016ΕΠ56600002, τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 ΚΑΙ 2017» και προϋπολογισμό 1.200.000,00€.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.
Θέμα 24ο
Έγκριση πίνακα υποέργων, στα πλαίσια του ενάριθμου της ΣΑΕΠ 566 με
κ.α:2014ΕΠ56600008, τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015,2016 & 2017» και προϋπολογισμό 6.467.439,96€.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.
Θέμα 25ο
Πρόταση τροποποίησης της ΣΑΕΠ566 για το ΠΔΕ έτους 2017.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.
Θέμα 26ο
Έγκριση τροποποίησης πίνακα υποέργων του ενάριθμου:2013ΕΠ06600009 με τίτλο
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 066
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.
Θέμα 27ο
Έγκριση πρότασης τροποποίησης των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΕΠ 066, ΣΑΕΠ766 , ΣΑΕΠ166, ΣΑΜΠ 066 και ΣΑΜΠ 766 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Θέμα 28ο
4 η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης.
Θέμα 29ο
Συμπλήρωση-Τροποποίηση της αρ. 243/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) που αφορά τον Προϋπολογισμό του έτους 2017 και τον Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης.
Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Από τo Mώλο με τρένο στο κέντρο της Ευρώπης! Και όμως μεσα στο 2017 θα γίνει πραγματικότητα !

Φαράγγι Μέγα Ρέμα Άγιος Κωνσταντίνος Φθιώτιδας:Από τα ομορφότερα και διασκεδαστικότερα φαράγγια... (Υπέροχες φωτογραφίες & video)