Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Δήμος Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου:Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 21-6-2017


Θέμα: Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης

Παρακαλείσθε την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017  και ώρα 13.30 μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής),  για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση σύμβασης Π. Μαρκαντωνάτου  κ.λ.π.)
 2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Συντήρηση υλικού, λογισμικού, δικτύων και εργασίες μηχανογραφικής επεξεργασίας δεδομένων»
 3. Έγκριση  πρακτικού κατακύρωσης  επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ, εφαρμογών, αναλωσίμων, ανταλλακτικών και  εξοπλισμού μηχανογράφησης
 4. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων – Αναμόρφωση   και τροποποίηση του προϋπολογισμού, του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης και του Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού  έτους 2017
 5. Έγκριση δαπάνης  και ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών  για την προμήθεια καυσίμων και  λιπαντικών  για κίνηση μεταφορικών μέσων Οικονομικών  Διοικητικών Υπηρεσιών
 6. Έγκριση δαπάνης  και ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών  για την προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών
 7. Έγκριση δαπάνης  και ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών  για την προμήθεια καυσίμων Υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής
 8. Έγκριση δαπάνης  και ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών  για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση  μεταφορικών μέσων  Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 9. Έγκριση δαπάνης  και ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών  για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση  μεταφορικών μέσων   Υπηρεσιών Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης
 10. Έγκριση δαπάνης  και ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών  για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση  μεταφορικών μέσων  Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων
 11. Έγκριση δαπάνης  και ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών  για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση  μεταφορικών μέσων  Υπηρεσίας Πρασίνου
 12. Έγκριση δαπάνης  και ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών  για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες Υπηρεσίας Πρασίνου
 13. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια  ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
 14. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια υλικών  συντήρησης δικτύων  ύδρευσης- άρδευσης – αποχέτευσης Δ.Ε. Καμένων Βούρλων
 15. Ψήφιση πίστωσης για την παρακολούθηση συναγερμού  όρχου  για το διάστημα 1/7 έως 31/12/2017
 16. Ψήφιση πίστωσης  για την αμοιβή Ορκωτών Λογιστών για έλεγχο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου  2016
 17. Ψήφιση πίστωσης για τη δημοσίευση κανονισμού λειτουργίας για το παζάρι Αγίου Κων/νου
 18. Ψήφιση πίστωσης για δημοσίευση προκήρυξης για το διαγωνισμό συντήρησης Η/Υ και δικτύων
 19. Ψήφιση πίστωσης για τη δημοσίευση προκήρυξης για διαγωνισμό προμήθειας εφαρμογών λογισμικού και αναλωσίμων Η/Υ.
 20. Ψήφιση πίστωσης για τη δημοσίευση προκήρυξης για εκμίσθωση χώρου σε Λούνα Παρκ και παράγκες για το παζάρι Αγίου Κων/νου
 21. Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση δαπάνης παράθεσης γεύματος για τον εορτασμό Αγίου Κων/νου και Ελένης το 2011
 22. Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση παροχής γνωμοδότησης και διερεύνησης των συμβάσεων που αφορούν την έκταση του ΕΟΤ στα Καμένα Βούρλα
 23. Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση παροχής εκδίκασης  ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς της υπόθεσης της Κοντοχρήστου Ελένης
 24. Ψήφιση πίστωσης  για εξόφληση παροχής εκδίκασης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας της υπόθεσης Φρόσως Σιρδάρη
 25. Ψήφιση πίστωσης  για εξόφληση παροχής εκδίκασης  ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας της υπόθεσης του Χρήστου Μπαμπά
 26. Ψήφιση πίστωσης  για εξόφληση παροχής γνωμοδότησης σχετικά με την υπόθεση πρόσληψης του Γεωργίου Τρίγγου
 27. Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση παροχής  ασκήσεως έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά της υπόθεσης Ελένης Κοντοχρήστου
 28. Ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση παροχής γνωμοδότησης  της υπόθεσης του Ιωάννη Χριστοδούλου
 29. Ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση παροχής εκδίκασης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αταλάντης της αγωγής του Ευστάθιου Γκορτσά
 30. Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση παροχής εκδίκασης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαμίας της υπόθεσης LAFARGE BETON ABEE
 31. Ψήφιση πίστωσης  για εξόφληση παροχής  εκδίκασης  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αταλάντης της ανακοπής Γεωργίου Μπαλτά
 32. Ψήφιση πίστωσης  για εξόφληση παροχής γνωμοδότησης δικηγόρου σε αίτημα της υπαλλήλου Κοντοχρήστου Ελένης
 33. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Μώλου
 34. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Καμένων Βούρλων
 35. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Αγίου Κων/νου
 36. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια  χρωμάτων μικροεργαλείων και αναλωσίμων γενικά ΔΕ Καμένων Βούρλων
 37. Ψήφιση πίστωσης  για την αντικατάσταση σάπιων ξύλων στην παιδική χαρά ΔΚ Μώλου (ποτάμι)
 38. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια αλυσοπρίονων και χλοοκοπτικών
 39. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια  υλικών συντήρησης  δικτύων ύδρευσης- άρδευσης Δ.Ε. Αγίου Κων/νου
 40. Ψήφιση πίστωσης  για τόκους υπερημερίας από 31/12/2012 έως 31/3/2017 για μισθώματα του απορριμματοφόρου (ΚΗΗ -2701)
 41. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ομπρελών παραλιών
 42. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ξύλινα καλαθάκια απορριμμάτων
 43. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Καμένων Βούρλων
 44. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια 8 ανεμιστήρων για τους Παιδικούς Σταθμούς
 45. Ψήφιση πίστωσης για ταχυδρομικά τέλη
 46. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια φακέλων προπληρωμένου τέλους
 47. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου για διενέργεια έρευνας  στο Υποθηκοφυλακείο Μώλου για την υπόθεση της Καραϊσκου Γιαννούλας
 48. Ψήφιση πίστωσης για την  αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για την τήρηση των πρακτικών των Δ.Σ και Τ.Σ. διμήνου Μαρτίου – Απριλίου
 49. Ψήφιση πίστωσης  για την  αποζημίωση υπερωριακής  εργασίας ληξιάρχων διμήνου Μαρτίου – Απριλίου
 50. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Φαράγγι Μέγα Ρέμα Άγιος Κωνσταντίνος Φθιώτιδας:Από τα ομορφότερα και διασκεδαστικότερα φαράγγια... (Υπέροχες φωτογραφίες & video)

Νέα πυρκαγιά έξω από τα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τα PZL (ΦΩΤΟ)