Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Η νέα Συνέλευση του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας


tei proedros
Εκλογές για Πρόεδρο στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας – Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για Εργαστηριακό Εξοπλισμό
Η εκλογή του Καθηγητή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Γιώργου Γιόφτσου στη θέση του Διευθυντή της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, έφερε αλλαγές στα διοικητικά όργανα του Ιδρύματος και πρώτα – πρώτα στη Συνέλευσή του όπου εκπροσωπούνται όλες οι Διευθύνσεις.
Έτσι η νέα σύνθεση της Συνέλευσης του Ιδρύματος έχει πλέον ως εξής:
 1. Λάμψας Πέτρος, Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, ως Πρόεδρος,
 2. Μάρης Θεόδωρος, Διευθυντής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, ως τακτικό μέλος,
 3. Παντέρα Αναστασία, Διευθύντρια της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής, ως τακτικό μέλος,
 4. Γιόφτσος Γεώργιος, Διευθυντής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ως τακτικό μέλος,
 5. Θάνος Γεώργιος, Διευθυντής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, ως τακτικό μέλος,
 6. Καρκάνης Σταύρος, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, ως τακτικό μέλος,
 7. Ζαχαριάδης Θεόδωρος, Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, ως τακτικό μέλος,
 8. Σιαμάγκα Ελένη, Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ως τακτικό μέλος,
 9. Καπρέλη Ελένη, Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ως τακτικό μέλος,
 10. Ταλιαδούρος Σπυρίδων, Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, ως τακτικό μέλος,
 11. Δημόπουλος Παναγιώτης, Πρόεδρος του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, ως τακτικό μέλος,
 12. Νιώρας Ανδρέας, εκπρόσωπος του Ε.Τ.Ε.Π., ως τακτικό μέλος, με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού, με αναπληρωματικό μέλος τον Αυλωνίτη Ευάγγελο,
 13. Μπέλεχα Χαρούλα, εκπρόσωπος του Δ.Π., ως τακτικό μέλος, με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού.
Οι 11 πρώτοι-ες αποτελούν και τη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Ιδρύματος, ενώ τα πέντε (5) πρώτα ονόματα συμμετέχουν και στην 9μελη Επιτροπή «Φοιτητικής Μέριμνας», με αρμοδιότητα την διενέργεια ελέγχου δικαιολογητικών και ανακοίνωση των ονομάτων των δικαιούχων φοιτητών σίτισης, για την λήψη και ανανέωση της ειδικής ταυτότητας. Για αυτή τη σχολική χρονιά την Επιτροπή συμπληρώνουν και ο Πέτρου Ευάγγελος, ως Εκπρόσωπος Φοιτητών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, με αναπληρωτή τον Ακριβό Γεώργιο και τρεις ακόμη Εκπρόσωποι Φοιτητών της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, με τους αναπληρωτές τους.
Εκλογές στη Φυσικοθεραπεία
Επίσης με απόφαση του κ. Γιόφτσου ορίστηκε Αναπληρωτής Διευθυντής στη ΣΕΥΠ η Αναπλώτρια Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα, ενώ αντίστοιχα ανασυγκροτήθηκε η Κοσμητεία της Σχολής.
Να σημειώσουμε ότι το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της ΣΕΥΠ έχει προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου για την Τετάρτη 7 Ιουνίου 12.00 με 14.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Σχολής και σε περίπτωση μη εκλογής επανάληψη της διαδικασίας την επομένη τις ίδιες ώρες και στον ίδιο χώρο. Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων λήγει την Τετάρτη 30 Μαΐου 2017 και ώρα 12:00.
Δικαίωμα ψήφου σε αυτές τις εκλογές έχουν τα 12 από τα 13 μέλη ΕΠ του Τμήματος, καθώς ο Παναγιώτης Ζυγούρης λόγω της ιδιότητας του ως Διοικητής του ΓΝ Λαμίας, έχει αναστείλει τα καθήκοντα του από 10-10-2016.
Διαγωνισμός για τους εξοπλισμούς εργαστηρίων
Ένας ακόμη διαγωνισμός ανακοινώθηκε από το ΤΕΙ Στερεάς και αφορά ηλεκτρονική διαδικασία με προϋπολογισμό 99.994,70 ευρώ με το ΦΠΑ.
Πρόκειται για την «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας για το 1ο Εξάμηνο του 2017 σε τέσσερις (4) ενότητες» και αναλυτικά:
Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ: 43.392,70
Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΕΥΠ: 17.450,00
Γ’ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΤΕΦ: 37.552,00
Δ’ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΤΕΓ: 1.600,00
ΣΥΝΟΛΟ: 99.994,70 ευρώ με τον ΦΠΑ
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική προσφορά για μία ή περισσότερες ενότητες. Συγκεκριμένα, για τις Ενότητες Α (στο σύνολο αυτής) ενώ για τις λοιπές ενότητες (Β, Γ & Δ) μπορεί να υποβληθεί προσφορά για το σύνολο της ενότητας ή ανά είδος.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών: από τις 18.5.2017
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: το αργότερο μέχρι τις 7.6.2017 και ώρα 11.00 π.μ.
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: η 9.6.2017, ημέρα Παρασκευή, ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
Πληροφορίες: στο τηλέφωνο 22310 – 60158, Fax: 22310 – 33945, email: tm-rom@teiste.gr. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους αναδόχους ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr.

efthia.gr

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Φαράγγι Μέγα Ρέμα Άγιος Κωνσταντίνος Φθιώτιδας:Από τα ομορφότερα και διασκεδαστικότερα φαράγγια... (Υπέροχες φωτογραφίες & video)

Νέα πυρκαγιά έξω από τα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τα PZL (ΦΩΤΟ)