Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Δήμος Μώλου Αγίου Κωνσταντινου:Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου


                                                                            


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου»
     (Άρθρο 67 Ν.3852/10)    

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 3-5-2017 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4.646/28-4-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
 (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

1.      Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου

2.      Αντικατάσταση  των Τεχνικών Υπαλλήλων από την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής  προμηθειών  του Δήμου  σύμφωνα με τις διατάξεις  221 παρ. 11, περ. β του Ν 4412/2016

3.      Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια στεφάνου έκφρασης συλλυπητηρίων για το θάνατο του πρώην Προέδρου Κοινότητας Αγίου Κων/νου Τσέλικα Δημήτριου

4.      Αποδοχή χρηματοδοτήσεων – Αναμόρφωση και τροποποίηση του προϋπολογισμού , του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης και του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2017

5.      Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Α΄ τριμήνου  έτους 2017

6.      Κανονισμός Λειτουργίας  εμποροπανήγυρης Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Κων/νου Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου (Οργάνωση, προϋποθέσεις λειτουργίας, καθορισμός όρων  διάθεσης χώρων, κ.λ.π.)

7.      Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

8.      Εξέταση αίτησης Μίγκα  Γεώργιου του Βασιλείου για  την επιβολή  των ανταποδοτικών τελών  καθαριότητας- φωτισμού, χαρακτηρισμός  ξενοδοχειακής επιχείρησης ως εποχιακής

9.      Λήψη απόφασης  για την ανάγκη  εκτέλεσης και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια  υγρών καυσίμων και λιπαντικών  για το Δήμο Μώλου Αγίου Κων/νου και τα νομικά του πρόσωπα»

10. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Αγίου Κων/νου»

11. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή των εσωτερικών δικτύων συλλογής των λυμάτων του οικισμού Μώλου και του εξωτερικού δικτύου μεταφορά των λυμάτων μέχρι τη θέση της Ε.Ε.Λ.»

12. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Σύνταξη Τοπογραφικής Μελέτης  Καθορισμού γραμμής Αιγιαλού, Δυτικά του Λιμένα Αγίου Κων/νου και Ανατολικά του Λιμένα έως Λιβαδάκι»

13. Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής  του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής  Ενότητας Αγίου Κων/νου»

14. Ανάκληση της αριθμ. 4/42/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση οριζοντιογραφίας επί αλλαγών  στη θέση εργασιών ασφαλτόστρωσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση – Αποκατάσταση και Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Καμένων Βούρλων Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου»», βάσει του αριθμ. 64/12-4-2017 εγγράφου Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.      Οι φάκελοι των θεμάτων  θα βρίσκονται στο γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πλατανιά Ιωάννη, προς ενημέρωση των Συμβούλων
Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Φαράγγι Μέγα Ρέμα Άγιος Κωνσταντίνος Φθιώτιδας:Από τα ομορφότερα και διασκεδαστικότερα φαράγγια... (Υπέροχες φωτογραφίες & video)

Νέα πυρκαγιά έξω από τα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τα PZL (ΦΩΤΟ)