Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Τι ισχύει με τη φορολογία των αγροτών στην Ευρώπη


Ειδικό φορολογικό καθεστώς ισχύει σε πολλές χώρες της Ευρώπης για τους μικροκαλλιεργητές και τις μικρές κτηνοτροφικές μονάδες. Για λόγους απλοποίησης, οι μικροί αγρότες και κτηνοτρόφοι απαλλάσσονται από την τήρηση φορολογικών βιβλίων.
Για παράδειγμα, στο Βέλγιο οι αγρότες επιλέγουν ανάμεσα στο σύστημα έσοδα μείον έξοδα ή σε εκείνο του υπολογισμού του εισοδήματός τους με αντικειμενικό τρόπο, το οποίο είναι και αυτό που προτιμούν οι μικροί καλλιεργητές. Ο φόρος που πληρώνουν κυμαίνεται από  25% έως 50%, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, ενώ δεν υπάρχει αφορολόγητο όριο.
Στη Γαλλία οι αγρότες με ετήσιο εισόδημα έως 76.000 ευρώ φορολογούνται με απλοποιημένο αντικειμενικό σύστημα. Για όσους έχουν υψηλότερο εισόδημα επιβάλλεται η τήρηση βιβλίων και το εισόδημα προκύπτει από την αφαίρεση των πραγματικών εξόδων από τα έσοδα. Αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές και το εισόδημα χωρίζεται σε τόσα μερίδια όσα και τα μέλη του νοικοκυριού. Κάθε μερίδιο εισοδήματος φορολογείται με συντελεστή από 0% έως 41%.
Στη Γερμανία οι κτηνοτρόφοι με έως 50 ζώα και οι αγρότες με έως 200 στρέμματα φορολογούνται με αντικειμενικό σύστημα. Οι μεγαλύτερες καλλιέργειες φορολογούνται βάσει του πραγματικού εισοδήματός τους. Το αφορολόγητο όριο είναι 7.664 ευρώ και ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής φτάνει το 45%.
Στην Ολλανδία, όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι τηρούν βιβλία και φορολογούνται με το σύστημα έσοδα μείον έξοδα. Υπάρχει αφορολόγητο όριο 4.600 ευρώ, εκπίπτουν οι ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών και κτηνοτρόφων, ενώ στο υπερβάλλον εισόδημα επιβάλλεται φορολογικός συντελεστής που ξεκινά από το 33% και φτάνει στο 52%.
Η φορολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Πολωνία
Εχει το ευνοϊκότερο καθεστώς φορολόγησης αγροτών στην Ε.Ε. Οι αγρότες δεν πληρώνουν φόρο για το αγροτικό εισόδημά τους, αλλά μόνο τον «αγροτικό φόρο», ο οποίος επιβάλλεται επί της αγροτικής γης που έχουν. Ο φόρος αυτός (αντίστοιχος ΕΝΦΙΑ) για το 2015 ήταν 153,52 ζλότι/εκτάριο (περίπου 3,4 ευρώ/στρέμμα).
Ρουμανία και Ουγγαρία
Εχουν τον χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή, αφού εφαρμόζεται ενιαίος  συντελεστής 16% για όλους τους επαγγελματίες και, κατ’ επέκταση, για τους αγρότες.
Ισπανία
Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς (φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ, μειωμένη φορολόγηση αγροτικού πετρελαίου). Η φορολόγηση πραγματοποιείται με βάση «αντικειμενικά κριτήρια» για τους αγρότες με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 250.000 ευρώ, ένα πλαφόν που περιλαμβάνει το 90% των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Επιπλέον, υπάρχουν χαμηλότεροι συντελεστές για τους νέους αγρότες και τους παραγωγούς με μικρό κλήρο. Εισοδήματα μεγαλύτερα των 250.000 ευρώ φορολογούνται με το σύστημα των εσόδων-εξόδων.
Πορτογαλία
Τα αγροτικά εισοδήματα έως 22.600 ευρώ απαλλάσσονται από τη φορολόγηση, ενώ για τα εισοδήματα από 22.600 έως και 200.000 ευρώ λαμβάνεται υπόψη και φορολογείται μόνο το 25% των πωλήσεων των γεωργικών προϊόντων και το 10% των αγροτικών ενισχύσεων.
Κύπρος
Οι αγρότες τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων, όπως όλοι οι επαγγελματίες, με αφορολόγητο όριο τα 19.500 ευρώ. Τα εισοδήματα από 19.501 έως 28.000 ευρώ φορολογούνται με συντελεστή 20%, από τα 28.001 μέχρι τα 36.300 με 25%, από τα 36.301 μέχρι τα 60.000 ευρώ με 30% και από εκεί και πάνω με 35%. Στα έσοδα συμπεριλαμβάνονται οι ενισχύσεις της ΚΑΠ.
Γερμανία
Οι μικροί παραγωγοί με εκτάσεις έως 200 στρέμματα και οι κτηνοτρόφοι που έχουν έως 50 ζώα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο φορολόγησης, είτε με την τήρηση βιβλίων είτε με το σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού εισοδήματος. Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί φορολογούνται υποχρεωτικά με βάση τα βιβλία εσόδων-εξόδων, ενώ το αφορολόγητο όριο είναι για όλους  7.664 ευρώ. Οι φορολογικοί συντελεστές ξεκινούν από το 14% και φτάνουν μέχρι και το 45%.
Ηνωμένο Βασίλειο
Το αφορολόγητο όριο για όλους τους φορολογουμένους είναι 10.000 λίρες (1 ευρώ = 0,76 λίρες). Εισοδήματα πάνω από το όριο αυτό φορολογούνται με κλιμακωτούς συντελεστές που ξεκινούν από το 20% και φτάνουν το 45%.
Ολλανδία
Το αφορολόγητο όριο είναι στα 4.600 ευρώ και οι συντελεστές φορολόγησης ξεκινούν από το 33% μέχρι και το 52%, συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων.
Βέλγιο
Δεν υπάρχει αφορολόγητο όριο και η φορολόγηση γίνεται με βάση την εκμετάλλευση, τις γεωγραφικές ζώνες και άλλες παραμέτρους με συντελεστή της τάξης του 25%, ενώ οι ενισχύσεις φορολογούνται με 12,5 έως 16,5%.
Σουηδία
Το αγροτικό εισόδημα φορολογείται με 28,97% επί των κερδών, ενώ ο συντελεστής μειώνεται για τους νέους αγρότες στο 14,89% και για τους αγρότες μεγάλης ηλικίας στο 10,21%.
Είδη φορολογίας για όλες τις χώρες
Χώρα Εταιρική φορολογία Ανώτερη κλίμακα φορολογίας Φ.Π. ΦΠΑ
Αυστρία 25,00% 50,00% 20,00%
Μολδαβία 24,00% 30,00% 18,00%
Βέλγιο 33.99% 50,00% 21,00%
Βοσνία 10,00% 20,00% 17,00%
Βουλγαρία 10,00% 15,00% 20,00%
Κροατία 20,00% 45,00% 23,00%
Κύπρος 10,00% 30,00% 15,00%
Τσεχία 21,00% 15,00% 20,00%
Δανία 25,00% 51,50% 25,00%
Εσθονία 0,00% 21,00% 20,00%
Φινλανδία 26,00% 53,00% 23,00%
Γαλλία 33,33% 41,00% 19,60%
Γερμανία 30,00% 45,00% 19,00%
Γεωργία 20,00% 12,00% 18,00%
Ελλάδα 20,00% 45,00% 23,00%
Ουγγαρία 10,00% 16,00% 25,00%
Γροιλανδία 18,00% 46,28% 25,50%
Ισλανδία 12.50% 41,00% 21,00%
Ιταλία 31.4% 45,00% 20,00%
Λετονία 15,00% 23,00% 22,00%
Λιθουανία 20,00% 21,00% 21,00%
Λουξεμβούργο 28,59% 38.95% 15,00%
Σκόπια 10,00% 10,00% 18,00%
Μάλτα 35,00% 35,00% 18,00%
Μοντενέγκρο 9,00% 9,00% 17,00%
Ολλανδία 25,00% 52,00% 19,00%
Νορβηγία 28,00% 54,30% 25,00%
Πολωνία 19,00% 32,00% 23,00%
Πορτογαλία 15,00% 42,00% 23,00%
Ρουμανία 16,00% 16,00% 24,00%
Ρωσία 20,00% 13,00% 18,00%
Σερβία 10,00% 14,00% 18,00%
Σλοβακία 19,00% 19,00% 20,00%
Σλοβενία 20,00% 41,00% 20,00%
Ισπανία 30,00% 45,00% 18,00%
Σουηδία 26.3% 56,60% 25,00%
Ελβετία 25,00% 45,50% 8,0%
Τουρκία 20,00% 40,00% 18,00%
Ουκρανία 23,00% 15,00% 20,00%
Αγγλία 27,00% 50,00% 20,00%
Μέσος όρος 18,68% 31,48% 20,12%
Η Ελλάδα είναι ελαφρώς υψηλότερα σε όλους τους τύπους φορολογίας.
Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Φαράγγι Μέγα Ρέμα Άγιος Κωνσταντίνος Φθιώτιδας:Από τα ομορφότερα και διασκεδαστικότερα φαράγγια... (Υπέροχες φωτογραφίες & video)

Νέα πυρκαγιά έξω από τα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τα PZL (ΦΩΤΟ)