Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ


Δημοσιεύθηκε η κοινή απόφαση 140055/2017 των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β΄ 428/15.2.2017), με την οποία ρυθμίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατάρτιση του φακέλου οριοθέτησης υδατορέματος, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4258/2014, και παρέχονται διευκρινίσεις σε ειδικά θέματα επί της διαδικασίας.
Η νέα ΚΥΑ φιλοδοξεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την εκπόνηση των μελετών και βοήθημα των υπηρεσιών για την έγκρισή τους, με απώτερο σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών οριοθέτησης.
Στην ΚΥΑ υπάρχει ειδική μεταβατική πρόβλεψη για τις περιπτώσεις που ο φάκελος οριοθέτησης έχει κατατεθεί προς έγκριση πριν από την ως άνω δημοσίευσή της, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αιτηθεί την υπαγωγή στις νέες διατάξεις.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

ΚΥΑ για την Οριοθέτηση και Προστασία των Υδατορεμάτων
 Αθήνα, 20/02/2017
 
 
ΚΥΑ για την Οριοθέτηση και Προστασίατων Υδατορεμάτων
 
Με πρωτοβουλία του Υπουργού Αναπληρωτή Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 16 Φεβρουαρίου 2017 εκδόθηκε, βάσει του Ν. 4528/2014 (ΦΕΚ A΄ 94) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 140055/2017 με θέμα «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ B΄ 428).
 
Η οριοθέτηση των ρεµάτων στη χώρα μας είναι βασικός παράγοντας για την προστασία τους και ταυτόχρονα πολυσύνθετο ζήτημα. Η πολυπλοκότητα επικεντρώνεται, κυρίως, στους παρακάτω λόγους:
 
§       στην υδρολογική μεταβλητότητα των υδατορεμάτων και την ελλιπή διαχείριση των υδάτων τους: πλημμυρικές παροχές το χειμώνα, μειωμένη η μηδενική ροή το καλοκαίρι,
 
§       στην έλλειψη ενιαίας καταγραφής της θέσης και των χαρακτηριστικών τους,
 
§       στη πληθώρα και ασάφεια διάσπαρτων σχετικών νομοθετικών διατάξεων, που πολλές φορές αλληλο-επικαλύπτονται,
 
§       στην πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων για τον έλεγχο και τη προστασία τους.
 
Ο Ν. 4528/2014 αντιμετωπίζει το βασικό θέμα της προστασίας και της οριοθέτησης των υδατορεμάτων και προβλέπει την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών υδραυλικής μελέτης του Φακέλου Οριοθέτησης. Η ΚΥΑ αυτή αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την επίσπευση των διαδικασιών οριοθέτησης ρέματος, οι οποίες μέχρι και σήμερα ήταν ασαφείς και χρονοβόρες. Η νέα ΚΥΑ θέτοντας για πρώτη φορά κανόνες για τη σύνταξη του φακέλου οριοθέτησης αναμένεται να βοηθήσει: (α) τους μελετητές στη σύνταξη των σχετικών μελετών και (β) τις υπηρεσίες που ελέγχουν και εγκρίνουν τις μελέτες αυτές. Στόχος είναι η ολοκλήρωση των οριοθετήσεων με επιστημονική τεκμηρίωση και σε συντομότερο χρόνο.
 
Σημειώνεται ότι στη νέα ΚΥΑ υπάρχει μεταβατική πρόβλεψη για τους φακέλους οριοθέτησης που έχουν κατατεθεί προς έγκριση πριν την έκδοσή της, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει να υπαχθεί στις διατάξεις της παρούσας.  
 
 
Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Φαράγγι Μέγα Ρέμα Άγιος Κωνσταντίνος Φθιώτιδας:Από τα ομορφότερα και διασκεδαστικότερα φαράγγια... (Υπέροχες φωτογραφίες & video)

Νέα πυρκαγιά έξω από τα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τα PZL (ΦΩΤΟ)