Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Διευκρινιστική εγκύκλιος για τα 24μηνα στους Δήμους για τις επείγουσες ανάγκες καθαριότητας, εστίασης, σίτισης και φύλαξης των κτιρίων.


Στη Διαύγεια δημοσιεύτηκε σήμερα η εγκύκλιος του υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη σύμφωνα με την οποία δεν εμπίπτουν οι παρατάσεις συμβάσεων καθαριότητας στους ΟΤΑ στο 24μηνο του ΠΔ Παυλόπουλου. Την ίδια ώρα με δήλωσή του ο κ. Σκουρλέτης στην ουσία αμφισβητεί ότι οι αποφάσεις του ΕΣ έχουν σχέση με τα 24μηνα των δήμων.

Υπενθυμίζεται ότι οι 24 μήνες επιβάλλονται ως χρονικό όριο στις ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που με βάση το άρθρο 63, του ν.4430/2016 μπορούν να συνάπτουν όλες οι υπηρεσίες του δημοσίου καθώς και τα ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. για τις επείγουσες ανάγκες καθαριότητας, εστίασης, σίτισης και φύλαξης των κτιρίων.

Συγκεκριμένα, με την εγκύκλιο, που, όπως αναφέρεται, εκδίδεται “κατόπιν υποβολής, από υπηρεσίες Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων αναφορικά με το εάν το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 καταλαμβάνει ρυθμιστικά και περιπτώσεις ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες παρατάθηκαν νομοθετικά με τη διάταξη του άρθρου 16 του ν. 4429/2016”, διευκρινίζεται ότι: Η διάταξη του άρθρου 63 του ν.4430/2016*, η οποία αφορά στην σύναψη νέων συμβάσεων ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες των υπουργείων και σε εποπτευόμενα από αυτά ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ «ουδεμία σχέση έχει με αυτή του άρθρου 16 του ν.4429/2016** που αφορά την παράταση συμβάσεων σε υπηρεσίες των υπουργείων, σε εποπτευόμενα από αυτά ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και σε ΟΤΑ.

Μάλιστα, τόσο το πνεύμα όσο και το γράμμα της εγκυκλίου, όπως αυτό αποτυπώνεται στην παράγραφο β΄, (“η διάταξη αυτή -Άρθρο 63 του ν.4430/2016 για την παράταση συμβάσεων- δεν καταλαμβάνει και συμβάσεις οι οποίες συνήφθησαν για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων αναγκών”) κινούνται στη λογική ότι οι παρατάσεις συμβάσεων σε αντίθεση με τις νέες συμβάσεις, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ΟΤΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 63 του ν.4430/2016 (τροπολογία Βερναρδάκη) προβλέπει ότι οι νέες ατομικές συμβάσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους οκτώ μήνες αλλά και συνολικά τους 24 μήνες, σύμφωνα με το ΠΔ Παυλόπουλου.

Να σημειωθεί ότι η ημερομηνία της εγκυκλίου είναι η 21η Δεκεμβρίου, δηλαδή, μία ημέρα μετά τη συνάντηση της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγας Γεροβασίλη με την ΠΟΕ-ΟΤΑ απ’ όπου προκυψε ότι βρισκονται “στον αέρα” οι συμβασιούχοι που συμπληρώνουν 24μηνο. Μάλιστα, όπως προέκυψε και από τη χθεσινή συνάντηση των εκπροσώπων των εργαζομένων με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών Κώστα Πουλάκη, η υπόθεση με τα 24μηνα βρίσκεται ακόμη στην αναμονή.*Άρθρο 63 του ν.4430/2016 (για νέες συμβάσεις)

Οι κεντρικές, οι αποκεντρωμένες και όλες εν γένει οι υπηρεσίες των Υπουργείων, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν. Π. Ι.Δ.) που εποπτεύονται από τα Υπουργεία, με απόφαση του αρμόδιου μονομελούς ή συλλογικού οργάνου της Διοίκησής τους, δύνανται για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων της ευθύνης τους και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, καθώς και για τις ανάγκες εστίασης, σίτισης και φύλαξής τους, να συνάπτουν ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εφόσον δεν επαρκεί το υπάρχον προσωπικό τους και συντρέχουν απρόβλεπτες ή επείγουσες περιστάσεις. Ως τέτοιες θεωρούνται ενδεικτικώς:
 α) νομικό ή πραγματικό κώλυμα απρόσκοπτης παροχής των υπηρεσιών αυτών από τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αποδέκτη των υπηρεσιών αυτών,
β) εξοικονόμηση δημοσιονομικής ωφέλειας που επιτυγχάνεται με τη σύναψη των συμβάσεων εργασίας του παρόντος σε σύγκριση με άλλα μέσα.
Για τη συνδρομή της απρόβλεπτης ή επείγουσας περίστασης απαιτείται αιτιολογημένη κρίση των παραπάνω φορέων. Οι ως άνω συμβάσεις συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου. Οι εξαιρετικές ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου μπορούν να εφαρμοστούν μέχρι 31.12.2018.

**Αρθρο 16 του ν.4429/2016 (για παράταση συμβάσεων)

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 4099/2012 (Α’ 250) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και ενενήντα (90) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ. Α., όπως επίσης για κάθε είδους Υπηρεσίες των Ο. Τ. Α. αρμόδιες για την καθαριότητα, καθώς και για την εξυπηρέτηση αναγκών καθαριότητας σε άλλες Υπηρεσίες των Ο.Τ. Α., παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και τις 31.12.2017, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Στην ως άνω παράταση δεν εμπίπτουν οι ατομικές συμβάσεις που συνήφθησαν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της καθαριότητας, η διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες εντός συνολικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, και οι οποίες έχουν συναφθεί από την 1.1.2016 και μετά.»

ΝΟΜΟΣ 4430/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ


Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Φαράγγι Μέγα Ρέμα Άγιος Κωνσταντίνος Φθιώτιδας:Από τα ομορφότερα και διασκεδαστικότερα φαράγγια... (Υπέροχες φωτογραφίες & video)

Νέα πυρκαγιά έξω από τα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τα PZL (ΦΩΤΟ)