Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Δήμος Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου:Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού οδοφωτισμού-Διακήρυξη διαγωνισμού


Σε αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού προχωρά ο Δήμος Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου  με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας,τη μείωση του κόστους λειτουργίας προμήθεια φωτιστικών σωμάτων,λαμπτήρων και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών, για την αναβάθμιση του φωτισμού των δημοσίων χώρων του δήμου.
  Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται σε δέκα (10) έτη, με δικαίωμα του Δήμου για παράτασή της για πέντε (5) επί πλέον έτη (δικαίωμα προαίρεσης) για την διαχείριση του συστήματος φωτισμού του δημοσίου χώρου του Δήμου. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.450.922,00 €

 Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου . Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 20.7135.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου, των οικονομικών ετών 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 και 2028. Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης για πέντε (5) επί πλέον έτη, προβλέπεται η εγγραφή αντιστοίχου σχετικής πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2029, 2030, 2031, 2032, 2033.Πατήστε για την διακήρυξη

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Καμένα Βούρλα:Θρήνος για τον 20χρονο φοιτητή

Παρατσούκλια από το Ρεγκίνι Λοκρίδας