Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Δημοτικό συμβούλιο με θέμα την ανάκληση(ή οχι) της απόφασης για παραχώρηση του λιμανιού Καμένων Βούρλων σε ιδιώτη
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 24-7-2017 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8.559/18-7-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
 (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

1.      Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου

2.      Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου διάρκειας εννέα (9) μηνών για τον Παιδικό Σταθμό της Δημοτικής Ενότητας Μώλου

3.      Πρόσληψη  προσωπικού  με σχέση  εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα

4.      Μεταβίβαση παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών στη Στουγιάννη Γεωργία

5.      Μεταβίβαση παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Αμπλιανίτη Αθανάσιο

6.      Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2014

7.      Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2015

8.      Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016

9.   Έγκριση  προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδείας- Πολιτισμού- Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου  Μώλου Αγίου Κων/νου» οικονομικού έτους 2017

10. Έγκριση Ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης   του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδείας- Πολιτισμού- Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου  Μώλου Αγίου Κων/νου» οικονομικού έτους 2017

11. Επιστροφή χρημάτων  ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στον Σακκά Αναστάσιο

12. Ακύρωση χρηματικού εντάλματος επιτρόπου

13. Διαγραφή καταχώρησης τιμολογίου

14. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Β΄ τριμήνου 2017

15.   Αποδοχή χρηματοδοτήσεων – Αναμόρφωση   και τροποποίηση του προϋπολογισμού, του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης και του Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού  έτους 2017

16.   Αναμόρφωση – τροποποίηση  Πίνακα 5Α – Στοχοθεσία

17.   Έγκριση δαπάνης  και ψήφιση πίστωσης για εκδηλώσεις εορτασμού   του Πολιούχου Καμένων Βούρλων Αγίου Παντελεήμονα

18.   Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για χορωδιακό φεστιβάλ στη Δ.Ε. Αγίου Κων/νου

19.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για δαπάνες Αιμοδοσίας

20.   Προμήθεια διαφημιστικών προϊόντων  για Αιμοδοσία

21. Ανάκληση της αριθμ. 7/91/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμων Αμφίκλειας Ελάτειας και Μώλου  Αγίου Κων/νου για τη στελέχωση των επιτροπών για τη διαδικασία  δημοπράτησης- επίβλεψης μελετών και έργων του Ν. 4412/2016»

22. Τρόπος εκτέλεσης εργασίας περισυλλογής – απόσυρσης, μεταφοράς, προσωρινής έκδοσης πιστοποιητικού καταστροφής και περαιτέρω επεξεργασίας οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής

23. Λήψη  απόφασης  για την έγκριση της μελέτης, της ανάγκης εκτέλεσης και του καθορισμού  του τρόπου εκτέλεσης της «Συντήρησης οχημάτων – Μηχανημάτων του Δήμου»

24. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης  και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της μελέτης «Υδραυλική μελέτη αγωγών εξωτερικού υδραγωγείου Τ.Κ. Αγίου Χαραλάμπους»

25. Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Βελτίωση – Αποκατάσταση και Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Καμένων Βούρλων Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου»

26. Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μώλου Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου»

27. Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα ( 2ο Σ.Π.) της Παροχής Υπηρεσιών   Τεχνικού Συμβούλου για το Έργο «Αποχέτευση Ακαθάρτων και ΕΕΛ Οικισμού Μώλου Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου»

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης  σχετικά με την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3/66/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου δια της οποία αποφασίσθηκε η  υποπαραχώρηση του τουριστικού καταφυγίου Καμένων Βούρλων (αίτημα του συνόλου των Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου)

      Οι φάκελοι των θεμάτων  θα βρίσκονται στο γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πλατανιά Ιωάννη, προς ενημέρωση των Συμβούλων
Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Φαράγγι Μέγα Ρέμα Άγιος Κωνσταντίνος Φθιώτιδας:Από τα ομορφότερα και διασκεδαστικότερα φαράγγια... (Υπέροχες φωτογραφίες & video)

Νέα πυρκαγιά έξω από τα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τα PZL (ΦΩΤΟ)