Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μώλου-Αγ. ΚωνσταντίνουΗ πρόσκληση και τα θέματα της συνεδρίασης:
Θέμα: Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης
 Παρακαλείσθε την Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου 2017  και ώρα 13.30 μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής),  για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στο παρακάτω μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Έγκριση της αριθμ. 3298/3-4-2017 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση  Φύκα  Μαρίας)
 2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αποστολή εξώδικου  Παπαλάμπρου Γεώργιου)
 3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Δημητρίου  Ιωάννου)
 4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου  (καταγγελία Πισλή Ευσταθίου)
 5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (καταγγελία κατοίκων Μενδενίτσας για καταπάτηση δρόμου)
 6. Έγκριση  εκτέλεσης προμήθειας, μελέτης και όρων συνοπτικού διαγωνισμού   για την προμήθεια Η/Υ, εφαρμογών, αναλωσίμων, ανταλλακτικών και εξοπλισμού μηχανογράφησης
 7. Συγκρότηση της επιτροπής  διενέργειας Δημοσίων Διαγωνισμών Έργων από τρείς  τεχνικούς  υπαλλήλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 8 α) του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσης τιμής (άρθρο 86 του Ν. 4412/2016) και με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  των έργων  που δεν υπερβαίνει το 1.000.000,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
 8. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Α΄ τριμήνου 2017
 9. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων , αναμόρφωση και τροποποίηση του   προϋπολογισμού, του ετήσιου σχεδίου  δράσης και του τεχνικού προγράμματος  του οικονομικού έτους 2017
 10. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής   για την επέκταση  μετατόπιση Δημοτικού Φωτισμού  Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου
 11. Ανατροπή Κ.Α.
 12. Ψήφιση πίστωσης  για προμήθεια  ΕΛΤΑ για την είσπραξη και απόδοση προστίμων Κ.Ο.Κ.
 13. Ψήφιση πίστωσης  για την καταβολή οφειλών προς Ράντη Παναγιώτη, αναδόχου του έργου «Αποχέτευση Ρεγκινίου» από διάλυση σύμβασης  υπαιτιότητας του Δήμου
 14. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ντουλαπών
 15. Ψήφιση πίστωσης  για την αμοιβή συμβούλου τεχνικής υποστήριξης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
 16. Ψήφιση πίστωσης  για την τεχνική  υποστήριξη  ένταξης του έργου «Αναβ/ση & εκσ/σμός Δημ. Κτιρίου  και μετατροπή του σε κέντρο πολ/κών δράσεων στο παραλιακό μέτωπο ΔΚ Αγ. Κων/νου»
 17. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης από ΡΕ Δ.Ε. Αγίου Κων/νου
 18. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια διασκορπιστή αλατιού
 19. Ψήφιση πίστωσης  για την ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αγίου Κων/νου Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου
 20. Ψήφιση πίστωσης  για την Βελτίωση – αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καμένων Βούρλων Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου
 21. Ψήφιση πίστωσης  για την ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μώλου Δήμου Αγίου Κων/νου
 22. Ψήφιση πίστωσης  για εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μώλου
 23. Ψήφιση πίστωσης  για παροχή τεχνικού  συμβούλου για το έργο Αποχέτευση ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού Μώλου Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου
 24. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια  υπόγειου συστήματος κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 4.400 lt.
 25. Ψήφιση πίστωσης  για την ασφαλιστική  κάλυψη τουριστικού καταφυγίου σκαφών Καμένων Βούρλων
 26. Ψήφιση πίστωσης για την εκτύπωση έγχρωμων φωτοτυπιών και σχεδίων
 27. Ψήφιση πίστωσης για την επισκευή  – αντικατάσταση εξωτερικών  κουφωμάτων κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ.  Μώλου
 28. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια εποχιακών λουλουδιών και φυτών
 29. Ψήφιση πίστωσης  για τοποθέτηση  και προμήθειας γυάλινης πόρτας
 30. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Μώλου
 31. Ψήφιση πίστωσης για τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Παιδικών Σταθμών
 32. Ψήφιση πίστωσης  για τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ (Εναρμόνιση  Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής)
 33. Ψήφιση πίστωσης  για έναντι 2ου λογαριασμού της Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) πρώην Δήμου Καμένων Βούρλων
 34. Ψήφιση πίστωσης  για συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων
 35. Ψήφιση πίστωσης  για την επισκευή υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στο αντλιοστάσιο ύδρευσης Ασπρονερίου Δ.Ε. Καμένων Βούρλων
 36. Ψήφιση πίστωσης  για επισκευή υποβρύχιων αντλιών ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Καμένων Βούρλων
 37. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου για διερεύνηση των συμβάσεων μισθώσεων που αφορούν την έκταση του Ε.Ο.Τ. Καμένων Βούρλων
 38. Ψήφιση πίστωσης  για σύνταξη πρότασης και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας  για την υπόθεση Χρυσόστομου Κατσίκα του Κων/νου
 39. Ψήφιση πίστωσης  για αμοιβή δικηγόρου για  μελέτη δικογραφίας , προτάσεις και παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας για την υπόθεση Μαρίας Φύκα
 40. Ψήφιση  πίστωσης για εξόφληση  προστίμων Λιμενικής Αρχής
 41. Ψήφιση πίστωσης  για  προμήθεια κρυστάλλων 5χιλ. 110 Χ 180
 42. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια αλυσοπρίονου OREGON T 435
 43. Ψήφιση πίστωσης  για κόστος δημοσίευσης συγκρότησης Επιτροπής Διαβούλευσης και πρόσληψη   Ειδικού Συνεργάτη
 44. Ψήφιση πίστωσης για λογιστική  τακτοποίηση από την κατάσχεση ρημάτων του κ. Αριστείδη Νίκα γα την υπόθεση Παπαλάμπρου
 45. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή τοπογραφικών  εργασιών από εκπόνηση τοπογραφικών σε 2 θέσεις εντός σχεδίου Αγίου Κων/νου, σε 1 θέση εντός σχεδίου Λογγού και 1 θέση στο σχολείο Μενδενίτσας
 46. Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση Τεχνικών υπαλλήλων Δήμου Λαμιέων
 47. Ψήφιση πίστωσης  για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων πρασίνου (υπόλοιπα διαγωνισμού 2016)
 48. Ψήφιση πίστωσης  για ανταλλακτικά μεταφορικών  μέσων διοίκησης (υπόλοιπα διαγωνισμού 2016)
 49. Ψήφιση πίστωσης  για ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων πρασίνου (υπόλοιπα  διαγωνισμού 2016)
 50. Ψήφιση  πίστωσης για αμοιβή  για τη συμμετοχή στη διαδικτυακή παρουσίαση του θέματος δημόσιες συμβάσεις : ανάθεση με διαδικασία διαπραγμάτευσης- ενστάσεις μέρος Γ΄
 51. Ψήφιση πίστωσης από επιστροφές εσόδων  ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα ΠΟΕ στον κ. Λάσπα
 52. Ψήφιση πίστωσης  για διάφορα έξοδα  ΠΟΕ
 53. Ψήφιση πίστωσης  για προμήθεια  χρωμάτων και μικροεργαλείων ΠΟΕ
 54. Ψήφιση πίστωσης  για εξόφληση έργων ΠΟΕ
 55. Ψήφιση πίστωσης  για λοιπές αμοιβές τρίτων από παροχή υπηρεσίας ΠΟΕ
 56. Ψήφιση πίστωσης για λοιπές αμοιβές τρίτων από παροχή υπηρεσίας ΠΟΕ
 57. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή  μηχανημάτων ύδρευσης (υπόλοιπα διαγωνισμού 2016)
 58. Ψήφιση πίστωσης  για συντήρηση και επισκευή  μηχανημάτων τεχνικών έργων (υπόλοιπα διαγωνισμού 2016)
 59. Ψήφιση πίστωσης  για ανταλλακτικά ύδρευσης (υπόλοιπα διαγωνισμού 2016)
 60. Ψήφιση πίστωσης  για ανταλλακτικά μηχανημάτων  τεχνικών έργων (υπόλοιπο διαγωνισμού 2016)
 61. Ψήφιση πίστωσης  για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Βοήθειας στο Σπίτι (ανάθεση επιτροπής για έκτακτες βλάβες)
 62. Ψήφιση πίστωσης  για συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων (ανάθεση επιτροπής  για έκτακτες βλάβες)
 63. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή  μεταφορικών  μέσων ύδρευσης (ανάθεση επιτροπής  για έκτακτες βλάβες)
 64. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων ύδρευσης (ανάθεση επιτροπής  για έκτακτες βλάβες)
 65. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων τεχνικών έργων (ανάθεση επιτροπής για έκτακτες βλάβες)
 66. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων τεχνικών έργων (ανάθεση επιτροπής  για έκτακτες βλάβες)
 67. Ψήφιση πίστωσης  για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  πρασίνου (ανάθεση επιτροπής για έκτακτες βλάβες)
 68. Ψήφιση πίστωσης για ανταλλακτικά  μεταφορικών μέσων διοίκησης (ανάθεση επιτροπής για έκτακτες βλάβες)
 69. Ψήφιση πίστωσης  ανταλλακτικά μεταφορικών  μέσων  βοήθειας στο σπίτι (ανάθεση επιτροπής για έκτακτες βλάβες)
 70. Ψήφιση πίστωσης για ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , απορριμματοφόρων (ανάθεση επιτροπής για έκτακτες βλάβες)
 71. Ψήφιση πίστωσης για ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ύδρευσης (ανάθεση επιτροπής για έκτακτες βλάβες)
 72. Ψήφιση πίστωσης για ανταλλακτικά μεταφορικών  μέσων τεχνικών έργων (ανάθεση επιτροπής για έκτακτες βλάβες)
 73. Ψήφιση πίστωσης  για ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων πρασίνου (ανάθεση επιτροπής για έκτακτες βλάβες)
 74. Ψήφιση πίστωσης για ανταλλακτικά μηχανημάτων ύδρευσης (ανάθεση επιτροπής για έκτακτες βλάβες)
 75. Ψήφιση πίστωσης για ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνικών έργων (ανάθεση επιτροπής για έκτακτες βλάβες)
Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νέα πυρκαγιά έξω από τα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τα PZL (ΦΩΤΟ)

Φαράγγι Μέγα Ρέμα Άγιος Κωνσταντίνος Φθιώτιδας:Από τα ομορφότερα και διασκεδαστικότερα φαράγγια... (Υπέροχες φωτογραφίες & video)