Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Εκλογές στην ΕΠΣ Φθιώτιδας


sima-epsf
Μετά από έκτακτο διοικητικό συμβούλιο που έγινε το πρωί της Δευτέρας (9/1) η ΕΠΣ Φθιώτιδας συγκάλεσε τακτική γενική συνέλευση των σωματείων-μελών της, τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου στις 17:30. Ανάμεσα στα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι και οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. Οι δηλώσεις υποψηφιότητας θα κατατίθενται στην Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Φ. έως το Σάββατο 14 Ιανουαρίου και ώρα 15.00. 
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΣ Φθιώτιδας:
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του καταστατικού της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Ε.Π.Σ.Φ.), και ιδίως των άρθρων 11, 12, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 42 και την από 05 Ιανουαρίου 2017 (Δ.Σ. Νο 325 και 09/01/2017 Δ.Σ. Νο 326 ) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Ε.Π.Σ.Φ.)
ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ
Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων – Μελών της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Ε.Π.Σ.Φ.) στην Λαμία, στην αίθουσα των γραφείων της, οδός Όθωνος, αριθμός 1, 3ο όροφος, στην πόλη της Λαμίας, Τ.Κ. 351 00, την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 17.30μ.μ. με θέματα ημερήσιας διατάξεως:
1) Επικύρωση των πληρεξουσίων εγγράφων των αντιπροσώπων των σωματείων μελών (άρθρο 12.2 του καταστατικού) από την Γενική Συνέλευση.
2) Εκλογή με φανερή ψηφοφορία από τους αντιπροσώπους των σωματείων – μελών δύο (2) γραμματέων ως πρακτικογράφων της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 12.2β του καταστατικού).
3) Ανάγνωση και Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), διοικητικού απολογισμού, ισολογισμού και της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) καθώς και λήψη απόφασης για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) από κάθε ευθύνη (άρθρο 12.2γ του καταστατικού).
4) Διαγραφές Σωματείων άρθρα 6 και 12 παρ. 2δ1 του Καταστατικού.
5) Εκλογή με φανερή ψηφοφορία τριμελούς (3μελούς) Εφορευτικής Επιτροπής (άρθρα 12.3α και 27 του ισχύοντος καταστατικού με καθήκοντα της Εφορευτικής Επιτροπής όσα ορίζονται στο άρθρο 27 του ισχύοντος καταστατικού).
6) Διεξαγωγή αρχαιρεσιών με μυστική ψηφοφορία (15.2) για την ανάδειξη νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου {έντεκα (11) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών} με τετραετή (4ετή) θητεία καθώς και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής {τριών (3) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών} επίσης με τετραετή (4ετή) θητεία (άρθρα 12 παρ. 3β,15 παρ. 2,16 παρ.1, 2, 3, 4 , 5 – 27 – 28 και 29 του ισχύοντος καταστατικού).
Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας κατά την ως άνω ορισθείσα ημέρα και ώρα διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η τελευταία θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο (γραφεία της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, οδός Όθωνος, αριθμός 1, 3ος όροφος στην πόλη της Λαμίας, ΤΚ 351 00), με τα ίδια θέματα ημερήσιας διατάξεως την αυτή ημέρα , Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 18.45 μ.μ. (άρθρο 11.2 του καταστατικού).
Κατά τα λοιπά θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις του καταστατικού της Ε.Π.Σ.Φ. όπως, άρθρο 11 παρ. 4,5,7,8,10,11,12 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.Φ. Υποψηφιότητα για την εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και για την Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Ε.Π.Σ.Φ. μπορεί να υποβάλλει οποιοσδήποτε επιθυμεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 26 παρ. 1- 1α,1β-παρ. 2α,2β,2γ – παρ.3 – παρ.4 του καταστατικού της και να μην εμπίπτει στα κωλύματα του άρθρου 29 του καταστατικού της.
Οι δηλώσεις υποψηφιότητας κατατίθενται στην Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Φ. έως το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15.00μ.μ. (άρθρο 26. 1β του καταστατικού). Η ανάρτηση των υποψηφιοτήτων μετά τον έλεγχο και την επικύρωσή τους από το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Φ. σε σχετική συνεδρίασή του, θα γίνει την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017 σε εμφανή θέση των γραφείων της Ε.Π.Σ.Φ. (Πίνακας Ανακοινώσεων) άρθρο 26.4 του καταστατικού. Στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
(Ε.Π.Σ.Φ.), τακτικές και έκτακτες προεδρεύει πάντοτε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Ε.Π.Σ.Φ.) άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού.
Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Φαράγγι Μέγα Ρέμα Άγιος Κωνσταντίνος Φθιώτιδας:Από τα ομορφότερα και διασκεδαστικότερα φαράγγια... (Υπέροχες φωτογραφίες & video)

Νέα πυρκαγιά έξω από τα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τα PZL (ΦΩΤΟ)