Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Η ιστορία του Ειρηνοδικείου Θερμοπυλών(Ιστορική Αναδρομή 1868-2012)

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (Ιστορική Αναδρομή)
Της Αθανασίας Αλεξάνδρου 
 Δικηγόρος
Ειρηνοδικείο είναι τ-ν κατώτερο πολιτικό δικαστήριο της χώρας μας. Είναι Δικαστήριο που αποτελείται από έναν Δικαστή (τον Ειρηνοδίκη) και έναν γραμματέα. Σε κάθε Ειρηνοδικείο σήμερα (μετά ΤΟ V. 3994/2011) εκδικάζονται αστικές διαφορές που η αξία του αντικειμένου Τους είναι μέχρι 20.000€, διαφορές μισθωτικές, εφόσον το μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα 600€, εκδίδονται διαταγές πληρωμής και διαταγές απόδοσης μισθίου μέσα στα παραπάνω χρηματικά όρια. Το Ειρηνοδικείο έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να εκδικάζει ασφαλιστικά μέτρα Περί νομής κινητών και ακινήτων και σύμφωνα με το Νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένανοικοκυριά (που είναι ευρύτερα γνωστό; ως Νόμος Κατσέλη) η αίτηση ιδιώτη για υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άνω νόμου υποβάλλεται και εξετάζεται αποκλειστικά από το αρμόδιο κατά τόπον Ειρηνοδικείο. Κάθε ειρηνοδικείο είναι ως ποινικό δικαστήριο και πταισματοδικείο, δηλαδή μονομελές ποινικό δικαστήριο που η αρμοδιότητά του είναι να δικάζει τα πταίσματα.
Τα Ειρηνοδικεία είναι τα μόνα Δικαστήρια της χώρας μας στα οποία ιδιώτης μπορεί να παρίσταται και να ενεργεί διαδικαστικές πράξεις χωρίς απαραιτήτως να έχει δικηγόρο και τα μόνα Δικαστήρια στα οποία μπορούσαν να Παρέχουν τις υπηρεσίες τους οι δικολάβοι. Δικολάβος ονομαζόταν αυτός, που χωρίς να έχει την ιδιότητα του δικηγόροι), αναλάμβανε να παρέχει νομικές συμβουλές η να εκπροσωπεί κάποιον ενώπιον ειρηνοδικείων στην έδρα των οποίων δεν υπήρχαν αρκετοί δικηγόροι
.Σύμφωνα με Τον προγενέστερο κώδικα Περί δικηγόρων, (Που ίσχυσε από 1954 έως τον Σεπτέμβριο 2013), δικολάβος μπορούσε να διοριστεί κάποιος μόνο εάν δεν υπήρχαν 4 τουλάχιστον δικηγόροι στην έδρα του Ειρηνοδικείου. Το επάγγελμα του δικολάβου έτεινε ούτως ή άλλως να εξαφανιστεί εδώ και πολλά χρόνια. 'Ετσι στο νέο Κώδικα Δικηγόρων (που ισχύει από την 27-9­2013) δεν προβλέπεται πλέον το επάγγελμα του δικολάβου και δεν υφίσταται αυτό πλέον στην ελληνική έννομη τάξη.
Από την σύσταση του νέου Ελληνικού Κράτους Κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία Δικαστηρίων, στα οποία να μπορεί εύκολα να προσφύγει ο πολίτης και τα οποία να αποδίδουν άμεση, ανάλογη των αναγκών και σε κάθε περίπτωση Ειρηνοποιό Δικαιοσύνη. 'Ετσι μετά την εκλογή του Ιωάννη Καποδίστρια ως Κυβερνήτη, εκδίδεται το Ψήφισμα ΙΘ' της Ι5ης Δεκεμβρίου 1828 «Περί του Διοργανισμού των Δικαστηρίων» με το οποίο, μεταξύ άλλων ιδρύονται ειρηνοδικεία ένα ανά κάθε χωριό. κωμόπολη και πόλη. 'Εργα ειρηνοδίκη ασκεί ο δημογέροντας του χωριού, της κωμοπόλεως ή της πόλεως και αν υπάρχουν περισσότεροι, ο ειρηνοδίιιης διορίζεται από την κυβέρνηση. Το ως άνω Ψήφισμα τροποποιείται και συμπληρώνεται με το Ψήφισμα 152 της 15/27ης Αυγούστου 1830. Με το άρθρο 4 του άνω ψηφίσματος ορίζεται ότι τα τακτικά δικαστήρια της Ελληνικής Επικράτειας είναι: το Των Ειρηνοδικών, το Πρωτόκλητον, το Έκκλητον, το Ανώτατον ή Ακυρωτικάι'. Με τα άρθρα 8 - 15 του άνω ψηφίσματος προσδιορίζεται ο τρόπος διορισμού του κάθε Ειρηνοδίκη και οι αρμοδιότητες αυτού.
Σε ό,τι αφορά την διάρθρωση των Δικαστηρίων του Νομού Φθιώτιδας το πρωτικείο της Λαμίας θα δημιουργηθεί το 1847, όταν πλέον έδρα του νομού Θα είναι η πόλη της Λαμίας. Όμως εκτός από το πρωτοδικείο της πρωτεύουσας Θα υπάρξουν και ειρηνοδικεία, που βρίσκονται και σε άλλες μικρότερες πόλεις
'Ετσι ήδη από το 1836 ειρηνοδικεία διαθέτουν η Αταλάντη και η Υπάτη, ενώ το 1867 Θα αποκτήσει ειρηνοδικείο και η Στυλίδα. Το 1868 υπάρχουν ήδη αναφορές ότι οι δήμοι Δρυμίας και Ελάτειας είναι έδρες ειρηνοδικείων. Το ειρηνοδικείο Δομοκού Θα δημιουργηθεί μετά την απελευθέρωση της περιοχής το έτος 1881.
Το Ειρηνοδικείο Θερμοπυλών συστάθηκε το έτος 1868 με το με αριθμ. 3 διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Ελλάδος, στο φύλλο 32 της 91 Ιουλίου 1868. Με το άρθρο 1 του άνω διατάγματος ορίσθηκε η επωνυμία του, ως έδρα του ο Μώλος, Πρωτεύουσα του Δήμου Θερμοπυλών και η δικαιοδοσία του, που περιελάμβανε τους Δήμους Θερμοπυλών και Θρονίου. 'Εως τότε σι κάτοικοι της περιοχής απευθύνοντο για την επίλυση των διαφορών τους στο Ειρηνοδικείο Ελάτειας, όπως προκύπτει από το άνω διάταγμα.

Πρώτος Ειρηνοδίκης Θερμοπυλών διορίσθηκε ο Θεόδωρος Στεργιόπολουλος ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του με την έναρξη του δικαστικού έτους του 1868 και έκτοτε ξεκινά και η λειτουργία του Ειρηνοδικείου, το οποίο εκτός από δικαστήριο λειτουργεί, σύμφωνα με το άνω διάταγμα της σύστασής του και ως Υποθηκοφυλακείο και ο διορισμένος Ειρηνοδίκης εκτός από χρέη δικαστή εκτελεί και χρέη Υποθηκοφύλακα. Ο Θεόδωρος Στεργιόπουλος αντικαταστάθηκε τον Ιούλιο 1870, μετά την παραίτησή του, από τον Αναγνώστη Σκεπαρνάκο, που ήταν και ο δεύτερος Ειρηνοδίκη ς Θερμοπυλών. Από την σύστασή του το 1868 έως και την κατάργησή του το 2012 για το Ειρηνοδικείο Θερμοπυλών προβλεπόταν πάντα μόνο μία Θέση Ειρηνοδίκη.

Σύμφωνα με το βιβλίο του Δημήτρη Αδάμ «ΛΟΚΡΙΚΑ», περί το 1868, έτος ίδρυσης του Ειρηνοδικείου, ο Δήμος Θερμοπυλών περιλαμβάνει, και υπάγονται έτσι στην αρμοδιότητα του νεοσύστατου Ειρηνοδικείου τα εξής χωριά: η κωμόπολη Μώλος (έδρα του Δήμου), η Βουδενίτσα ή Μενδενίτσα, ο Άντερας (η σημερινή Σκάρφεια)
 σι Λιαπάτες (ο σημερινός Άγιος Χαράλαμπος), σι Βατσουμάτες ή Κατμάτες (η σημερινή Ανάβρα), τα Καραβίδια, η Γλούνιστα, η Δρwίτσα, η Άρνιτσα, ο Ξηλιασής, το Παλαιοχώρι, ο Ρουμελιός, σι Μαυρουκάτες, το Ρεντζέρι (σήμερα Καλίδρομος), η Μονή Αγίου Γεωργίου και οι οικισμοί Αγίας Τριάδος, Βουμβάρδας και Χονδρονικόλα, ενώ ο Δήμος Θρονίου το 1868 περιλαμβάνει, σύμφωνα πάντα με τον Δημήτρη Αδάμ, και. υπάγονται έτσι στην αρμοδιότητα του νεοσύσταtου Ειρηνοδικείου τα εξής χωριά: Θρόνιον, Καινούριο, Δερβισάδες, Ρεγγίνιον, Χάρμα, Καθάραις, Ανίβιτσα, Καρά και Μονή Μεταμορφώσεως.

Είναι άξιο αναφοράς ότι στον «ΟΔΗΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», των αδελφών Γ. Ασπιώτη με χρονολογία έκδοσης 1911 στο λήμμα ΜΩΛΟΣ και σε ό,τι αφορά τις αρχές του τόπου αναφέρεται ο τότε Ειρηνοδίκης Θερμοπυλών Χρήστος Πίσσας και ο γραμματέας του Ειρηνοδικείου Χρήστος Χρηστίδης, καθώς και οι τέσσερις δικολάβοι που ασκούν τα καθήκοντά τους στο Ειρηνοδικείο, ήτοι οι: ο Ιωάννης Αλεξάνδρου, (ο οποίος ήταν και πρόγονός μου), ο Μιχαήλ Γκασέρας, ο Αλέξανδρος Σκυπαρνάκης και ο Σταύρος Τσιλιβίδας, ο οποίος ακολούθως κατά την δεκαετία του 1930 συναντάται και ως συμβολαιογράφος.

Με το Ν. ΔΝΖ/1912 «Περί συστάσεως Δήμων και Κοινοτήτων» καταργείται ο δημοτικός νόμος του 1834 και οι δήμοι που είχαν συσταθεί με αυτόν και. δημιουργούνται μικρότερες μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρά την κατάργηση των Δήμων Θερμοπυλών και Θρονίου, το Ειρηνοδικείο Θερμοπυλών εξακολουθεί να λειτουργεί με έδρα την συσταθείσα το έτος 1912 κοινότητα του Μώλου με την Ιδια ονομασία και την ίδια τοπική αρμοδιότητα για εκατό ολόκληρα   χρονια ακόμη.

Δεν βρέθηκαν αναφορές για το που στεγαζόταν το Ειρηνοδικείο Θερμοπυλών κατά τον 19° αιώνα. Στις αρχές του 2Ο" αιώνα το Ειρηνοδικείο Θερμοπυλών στεγάζεται σε κτίριο που έχει από πολλών ετών κατεδαφισθεί και τοποθετείται εκεί που σήμερα είναι το Υποθηκοφυλακείο Θερμοπυλών. Μεταπολεμικά το Ειρηνοδικείο Θερμοπυλών στεγάζεται στο κτίριο που στεγαζόταν και η κοινότητα Μώλου κοντά στην πλατεία του Μώλου, στην συμβολή της οδού Λεωνίδου και της οδού Διγενή, κτίριο το οποίο ήταν γνωστό στους ντόπιους ως κτίριο «Καντζέλα» και επίσης έχει από πολλών ετών κατεδαφισθεί.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 είναι φανερό ότι το κτίριο αυτό δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της λειτουργίας του Ειρηνοδικείου και η συστέγαση με τις υπηρεσίες της κοινότητας είναι προβληματική. Για τον λόγο αυτό ο τότε Πρόεδρος της Κοινότητας Μώλου Δημήτριος Κιτσικόπουλος δωρίζει οικόπεδο της Κοινότητας επί της οδού Οδυσσέα Ανδρούτσου, στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων με σκοπό να κτισθεί νέο κτίριο αποκλειστικά και μόνο για να στεγασθεί το Ειρηνοδικείο Θερμοπυλών. Το κτίριο αυτό αποπερατώθηκε και εγκαινιάσθηκε τον Οκτώβριο 1976 και το Ειρηνοδικείο λειτούργησε εκεί, στον αριθμ. 41 της οδού Οδυσσέα Ανδρούτσου, έως την κατάργηση της έδρας του και την συγχώνευσή του με το Ειρηνοδικείο Λαμίας τον Οκτώβριο του 2012. Θα Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι στην ενέργεια αυτή προέβη ο Δημήτριος Κιτσικόπουλος, προκειμένου να αποκρούσει την πρόθεση και επιθυμία των κατοίκων της Κοινότητας Θερμοπυλών να μεταφερθεί η έδρα του Ειρηνοδικείου στις Θερμοπύλες, σι οποίοι εντωμεταξύ είχαν προβεί και σε διάβημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και είχαν προσφέρει ακίνητο στις Θεροπύλες για να στεγασθεί το Ειρηνοδικείο.
Από τα τέλη της δεκαετίας 1950 έως και τα τέλη της δεκαετίας του 1990 διορίζονται διαδοχικά στο Ειρηνοδικείο Θερμοπυλών πάνω από 30 Ειρηνοδίκες. Κατά την χρονική περίοδο αυτή ο όγκος των υποθέσεων που απασχολούν το Ειρηνοδικείο είναι μεγάλος. Είναι άλλωστε κατά τόπον αρμόδιο για την Περιοχή που εκτείνεται από τα Καμμένα Βούρλα έως και τις Θερμοπύλες και εκατοντάδες πατριώτες μας Περνούν από τα έδρανά του, είτε προς επίλυση των πολιτικών διαφορών τους, είτε καλούνται να δικασθούν ως κατηγορούμενοι για πταισματικές παραβάσεις. Υπάρχουν δικάσιμοι σχεδόν όλες τις ημέρες της εβδομάδας και ειδικότερα κάθε Τρίτη και Πέμπτη δικάζονται σι πολmκές υποθέσεις, συζητούνται δηλαδή αγωγές. κυρίως διεκδικητικές, κάθε Τετάρτη δικάζονται ασφαλιστικά μέτρα κυρίως Περί νομής ή πιο απλά διαφωνίες περί των συνόρων ιδιοκτησιών, υποθέσεις συνήθεις σ' όλη την ελληνική επαρχία. Κατά τη διαδικασία αυτή της συζήτησης των ασφαλιστικών μέτρων περί νομής ή των διασυνοριακών έριδων προβλέπεται και δίνεται η δυνατότητα στον Ειρηνοδίκη να διενεργήσει αυτοψία και είναι συχνό το φαινόμενο, ιδιαίτερα κατά τις δεκαετίες του 1950 και 1960 να επιβιβάζεται ο Ειρηνοδίκης Θερμοπυλών και η γραμματέας σε κάρο και να κατευθύνονται μαζί με τους διαδίκους σε δύσβατα ή και ορεινά αγροτεμάχια, προκειμένου να γίνει αυτοψία και να επιτευχθεί η ορθότερη κρίση Περί της διαφοράς των συνόρων.
Το Ειρηνοδικείο Θερμοπυλών κάθε Παρασκευή λειτουργούσε ως Πταισματοδικείο. Ενδεικτικό της πληθώρας των υποθέσεων είναι ότι κατά τις δεκαετίες 1960, 1970 και 1980 το πινάκιο του Πταισματοδικείου Θερμοπυλών περιλαμβάνει, κάθε Παρασκευή, περίπου 250 ονόματα κατηγορουμένων για πτσματικές παραβάσεις, κυρίως παραβιάσεις του ΚΟΚ, αλλά και εξυβρίσεις, παράνομη Θήρα κ.α. Θα Πρέπει να αναφερθεί ότι προς εξυπηρέτηση και των κατοίκων των ορεινών χωριών της αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου Θερμοπυλών 

αλλά και. ενδεικτικό του πληθυσμού αυτών, κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα κατά τις άνω δεκαετίες λειτουργούσε μεταβατική έδρα του Ειρηνοδικείου στο χωριό Ρεγγίνι. Τέλος επίσης κατά τις άνω δεκαετίες προς διευκόλυνση των κατοίκων της περιοχής και προς αποφυγή μετακινήσεων, το Ειρηνοδικείο Θερμοπυλών ένα Σάββατο κάθε μήνα δίκαζε ως μεταβατική έδρα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας. Η πρακτική αυτή διατηρήθηκε έως και την κατάργηση του Ειρηνοδικέίου, μόνο που μετά την καθιέρωση του Σαββάτου ως ημέρα αργίας, το Ειρηνοδικείο Θερμοπυλών δίκαζε ως μεταβατικό Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας αρχικά δύο φορές κάθε μήνα, τις εποχές που υπήρχε πληθώρα υποθέσεων, και τα τελευταία χρόνια 5-6 φορές το χρόνο, πάντα όμως ημέρα Δευτέρα.

Έως το 1962 γραμματέας του Ειρηνοδικείου Θερμοπυλών ήταν η Βασιλική Πεπόνα με καταγωγή από τον Μώλο. Την διαδέχθηκε η Ανθούλα Τακτικού, επίσης από τον Μώλο, η οποία διατέλεσε γραμματέας του Ειρηνοδικείου από το 1962 έως το 1980. Από το έτος 1969 προβλέφθηκε και δεύτερη Θέση γραμματέα στο Ειρηνοδικείο Θερμοπυλών. Επίσης και με την Υπουργική Απόφαση 602/1982 προβλέπονται δύο Θέσεις γραμματέων στο Ειρηνοδικείο και διατηρήθηκαν σι Θέσεις των γραμματέων έως το έτος 2010, ότε συνταξιοδοτήθηκε και αποχώρησε η από το 1992 γραμματέας Νικολίτσα Καραγκούνη με καταγωγή από το Ρεγγίνι. Επίσης από το έτος 1974 διορίζεται στο Ειρηνοδικείο Θερμοπυλών και δικαστικός κλητήρας με διοικητικές κυρίως αρμοδιότητες.

Δυστυχώς κατά τα χρόνια του πολέμου το αρχείο του Ειρηνοδικείου Θερμοπυλών καταστράφηκε από πυρκαγιά. Σήμερα υπάρχει αρχείο του Εινοδικείου από το έτος 1945 και διατηρείται σε καλή κατάσταση. Αξιόλογη επίσης υπήρξε και η βιβλιοθήκη του Ειρηνοδικείου στην οποία περιλαμβάνονται β ιβλιοδετη μένα ΦΕΚ και πλήρως ενημερωμένοι Κώδικες.

Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να μην αναφερθεί ότι για Περίπου 40 χρόνια ως δικολάβος στο Ειρηνοδικείο Θερμοπυλών εργάσθηκε και πρόσφερε τις υπηρεσίες του ο Βασίλειος Αλπόγλου από τον Μώλο. Άσκησε τα καθήκοντα του δικολάβου Τόσο Κατά τις δεκαετίες 1950 και 1960, τότε πού υπήρχε ανάγκη δικολάβων, αλλά και αργότερα Παρά την ύπαρξη δικηγόρων, διότι οι πατριώτες μας τον επέλεγαν να τους εκπροσωπήσει, λόγω της εμπειρίας του.

Ο τελευταίος Ειρηνοδίκης Θερμοπυλών ήταν 0 Ανδρέας Χαραλαμπίδης, που άσκησε τα καθήκοντά του επί δέκα έτη από το 1996 έως το 2006. Έκτοτε και έως την κατάργηση του Ειρηνοδικείου δίκαζαν κατά τις ορισθείσες δικασίμους, με το σύστημα της εκ περιτροπής Υπηρεσιών, Ειρηνοδίκες κυρίως από το Ειρηνοδικείο της Λαμίας. Τελευταίος γραμματέας του Ειρηνοδικείου Θερμοπυλών διετέλεσε κατά τα έτη 2010 -2012 ο Νικόδημος Μανδελένης.

Με το Προεδρικό Διάταγμα 110/9-10-2012 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 193/10-10-2012 το Ειρηνοδικείο Θερμοπυλών συγχωνεύθηκε με αυτό της Λαμίας. 'Ηδη από τον Οκτώβριο 2012 έχει παύσει η λειτουργία του Ειρηνοδικείου που λειτούργησε για 144 χρόνια και οι υποθέσεις που υπήγοντο στην αρμοδιότητά του εκδικάζονται πλέον από το Ειρηνοδικείο της Λαμίας. Στο κτίριο του Ειρηνοδικείου Θερμοπυλών ευρίσκονται ακόμη τα αρχεία και η βιβλιοθήκη του και έχουν μεταφερθεί και τα αρχεία των Ειρηνοδικείων της Στυλίδας και της Υπάτης που επίσης συγχωνεύτηκαν με το Ειρηνοδικείο Λαμίας.

Σύμφωνα με το σχέδιο του άνω προεδρικού διατάγματος βασικό κριτήριο για τη συγχώνευση των «άγονων ή υπολειτουργούντων» Ειρηνοδικείων της χώρας

αποτέλεσε ο μικρός αριθμός έκδοσης δικαστικών αποφάσεων. Το Ειρηνοδικείο

-.

Θερμοπυλών όμως ουδέποτε υπήρξε άγονο και ουδέποτε υπολειτούργησε και αυτό

διότι υπήγοντο στην αρμοδιότητά του χιλιάδες κάτοικοι της περιοχής μας. Ακόμη
και Τον τελευταίο χρόνο της λειτουργίας του, με Υπηρεσιακούς Ειρηνοδίκες και έναν μόνο Γραμματέα, δημοσιεύθηκαν από αυτό πάνω από 50 πολιτικές αποφάσεις, Περίπου 20 αποφάσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και εκδόθηκαν πληθώρα διαταγών πληρωμής. Επίσης ακόμη και τον τελευταίο χρόνο της λειτουργίας του διεξαγόταν σ' αυτό κανονικά προανάκριση. Υπάρχουν αποφάσεις των τελευταίων ετών της λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Θερμοπυλών δημοσιευμένες στην «ΤΡΑΙΙΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ» και υποθέσεις που ξεκίνησαν με την κατάθεση αγωγής στην γραμματεία του και έφθασαν έως και τον ΑΡΕΙΟ ΓΙΑΓΟ. Επομένως μόνο ασήμαντο και άγονο δεν ήταν το Ειρηνοδικείο Θερμοπυλών, απλά υπήρξε και αυτό Θύμα της οικονομικής Κρίσης και θυσιάσθηκε στο βωμό της εξοικονόμησης πόρων, όπως και το 50% των Ειρηνοδικείων της χώρας. Ας μου επιτραπεί κλείνοντας να πω ότι πριν ληφθεί η βιαστική απόφαση να καταργηθεί η έδρα του Ειρηνοδικείου Θερμοπυλών, έπρεπε τουλάχιστον να σταθμισθεί από τους αρμοδίους, εκτός των άλλων και το γεγονός ότι κατά τις ημέρες που υπήρχαν δικάσιμοι, λόγω της προσέλευσης των διαδίκων, κατηγορουμένων, μαρτύρων κλπ, αποκτούσε επιπλέον οικονομική κίνηση και ζωή ο Μώλος και με την κατάργησή του εξέλιπε αυτό και στερήθηκαν σι επαγγελματίες του Μώλου σημαντικών εσόδων.

Τέλος Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κα Ανθούλα Τακτικού, την κα Νικολίτσα Καραγκούνη και τον κο Νικόδημο Μανδελένη, γραμματείς του Ειρηνοδικείου Θερμοπυλών για την πολύτιμη βοήθειά τους και τις Πληροφορίες που μου έδωσαν.

Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Μακρόπουλο για την πολυτιμη προσφορά του.


 Πηγές:
 

93/Α/ Ιύλλα0-10-2012 Εφημερίδας της Κυβέρνης: 32/9-7-1868, 20/15-6-1870, 1
-Αφοί Γ Ασπιώτο: ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (έκδοση 1911)
-Δημήτρη Αδάμ: ΛΟΚΡΙΚΑ (Περιβοάγρια - Επικνημίδια) έκδοση 2001 -Τάκη Κολιαβά - Μωλιοτάκη : ΜΩΛΟΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έκδοση 2006

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Φαράγγι Μέγα Ρέμα Άγιος Κωνσταντίνος Φθιώτιδας:Από τα ομορφότερα και διασκεδαστικότερα φαράγγια... (Υπέροχες φωτογραφίες & video)

Νέα πυρκαγιά έξω από τα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τα PZL (ΦΩΤΟ)