Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ - Επιστολή - Καταγγελία


ΠΑΣΚΕΔΙ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

Χειμάρρας 30, 546 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ: 2310 932420, 932473, 932481 – Fax: 2310 932431 – Κιν.: 6983161473
www.paskedi.gr – e-mail: paskedi@paskedi.gr
Θεσσαλονίκη 11/09/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιστολή - Καταγγελία

Του «Πανελλήνιου Συνδέσμου Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης» με τον διακριτικό τίτλο «ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ», εδρεύοντος στη Θεσσαλονίκη, οδός Χειμάρας αριθ. 30, νόμιμα εκπροσωπούμενου.

ΠΡΟΣ

Υπουργό Πολιτισμού Κυρία Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα.
Θέμα: Τρόπος ελέγχου εκ μέρους των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων και συγκεκριμένα της ΑΕΠΙ ΑΕ.

Αξιότιμη κ. Υπουργέ

Εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Καταστημάτων Εστίασης & Διασκέδασης, θα θέλαμε, καταρχάς, να σας εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας για την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων και να σας ευχηθούμε, κατά το βραχύ, αλλά κρίσιμο αυτό διάστημα, να έχετε μία παραγωγική θητεία.

Το Σωματείο μας μετρώντας δώδεκα χρόνια ζωής και λειτουργίας, με ενεργή και αδιάλειπτη δράση όλα αυτά τα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει σταθεί στο πλευρό του κλάδου της εστίασης με κάθε δυνατό τρόπο.

Ανάμεσα στα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και για το οποίο δίνει καθημερινό αγώνα ο ΠΑΣΚΕΔΙ, είναι το θέμα της αμοιβής που αξιώνουν οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων και συγκεκριμένα η ΑΕΠΙ.

Ειδικότερα δε, αφορμή της παρούσας επιστολής μας - καταγγελίας η οποία εκφράζει χιλιάδες ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης πανελλαδικά, αποτελεί ο εκβιαστικός τρόπος με τον οποίο η ΑΕΠΙ επιχειρεί να εισπράξει την αμοιβή της ανεξαρτήτως αν της οφείλεται ή όχι καθώς και η εξαναγκαστική επιβολή του μονοπωλιακού καθεστώτος της κατά τρόπο παραπλανητικό, εκβιαστικό και εκφοβιστικό.

Η στρατηγική που έχει επιλέξει η ΑΕΠΙ είναι επικεντρωμένη στον τρόπο είσπραξης της εύλογης αμοιβής που θέτει ο νόμος, πλην όμως καταστρατηγεί κάθε διάταξη του νόμου περί Πνευματικών Δικαιωμάτων (Ν.2121/1993), εκμεταλλεύεται τα κενά νόμου και στρεβλώνει κάθε έννοια δικαίου αλλά και κοινής λογικής.

Ειδικότερα δε, ο Ν. 2121/1993 στο άρθρο 55 προβλέπει συγκεκριμένες αρμοδιότητες για τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων ανάμεσα στις οποίες και τις εξής:

«ε) να προβαίνουν, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών ή των δικαιοδόχων τους και ιδίως να υποβάλουν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, να εγείρουν αγωγές, να ασκούν ένδικα μέσα, να υποβάλουν μηνύσεις και εγκλήσεις, να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες, να ζητούν την απαγόρευση πράξεων που προσβάλλουν το δικαίωμα ως προς τις εξουσίες που τους έχουν ανατεθεί και να ζητούν την κατάσχεση παρανόμων αντιτύπων, κατά το άρθρο 64 του παρόντος νόμου,

στ) να λαμβάνουν από τους χρήστες κάθε πληροφορία αναγκαία για τον καθορισμό, την είσπραξη και κατανομή των εισπραττόμενων ποσών,

ζ) να ενεργούν, με σύμπραξη της δημόσιας αρχής ή κατά τη διαδικασία του άρθρου 64 του παρόντος νόμου τους αναγκαίους ελέγχους σε καταστήματα πώλησης ή ενοικίασης ή δανεισμού αντιτύπων ή δημόσιας εκτέλεσης των έργων που προστατεύουν για να διαπιστώνουν αν οι πράξεις αυτές δεν προσβάλλουν τα δικαιώματα των δημιουργών. Η ιδρυτική πράξη του οργανισμού μπορεί να περιορίζει τις αρμοδιότητές του σε μερικές μόνο από τις αναφερόμενες παραπάνω.»

(άρθρο 55 παρ. 1ε-ζ Ν. 2121/1993).

Συνεπώς ούτε ο νόμος περί Πνευματικών Δικαιωμάτων αλλά ούτε και κανένα άλλο νομοθέτημα προβλέπει να απευθύνεται η ΑΕΠΙ με αίτηση στον Εισαγγελέα χωρίς να έχει προηγηθεί ο έλεγχος στο συγκεκριμένο κατάστημα με την σύμπραξη της αστυνομίας ώστε να βεβαιωθεί εάν γίνεται χρήση του συγκεκριμένου ρεπερτορίου της ΑΕΠΙ και συνεπώς εάν οφείλεται αμοιβή στην ΑΕΠΙ και εάν απαιτείται από την τελευταία η έκδοση άδειας εκτέλεσης των έργων της.

Μάλιστα στα περιστατικά που έχουν καταγγελθεί στο Σωματείο μας, όπως ενδεικτικά σας αποστέλλουμε την περίπτωση της ιδιοκτήτριας στην Ξάνθη, οι επιχειρηματίες δεν έχουν πράγματι άδεια δημόσιας εκτέλεσης από την ΑΕΠΙ για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν εκτελούν ρεπερτόριο της ΑΕΠΙ. Η μουσική που εκτελείται στα καταστήματά τους ανήκει σε καλλιτέχνες που δεν εκπροσωπούνται από την ΑΕΠΙ αλλά αντιθέτως οι τελευταίοι την έχουν παραχωρήσει σε εμπορικές εταιρείες όπως επί παραδείγματι την EL RADIO, FAIRMUSIC και την JAMENDO.

Συνεπώς όλως παράνομα κινείται η ΑΕΠΙ με αίτημα απαγόρευσης προς τον Εισαγγελέα καθώς α) προβαίνει σε ψευδή δήλωση ότι εκτελείται το ρεπερτόριό της χωρίς να έχει προηγηθεί ουδένας επίσημος έλεγχος β) βεβαιώνει περιστατικά που απαιτούν τη σύμπραξη δημόσιας αρχής προς βεβαίωση και γ) απαιτεί παράνομα από πολίτες να εφοδιαστούν με την άδειά της για δημόσια εκτέλεση του ρεπερτορίου της όταν οι πολίτες δεν κάνουν χρήση του ρεπερτορίου αυτής.

Μάλιστα και σε επιστολή του την 24.06.2015 το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας απευθυνόμενο στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις ενημερώνει ότι «…σχετικά με την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου στους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης σε περιπτώσεις που εκτελείται δημόσια μουσική σε καταστήματα, τα δικαιώματα της οποίας ανήκουν σε εμπορικές εταιρείες και επιχειρήσεις που δεν συνιστούν Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης (π.χ. fairmusic, jamendo κλπ.), επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται η υποχρέωση κατοχής άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής και ως εκ τούτου, δεν βεβαιώνεται παράβαση για παραβίαση του άρθρου 66 παρ. 4 του Ν. 2121/1993.»

Με αυτή την δράση της η ΑΕΠΙ έχει συμπαρασύρει σε καθεστώς παρανομίας κατά τρόπο παραπλανητικό, τόσο τις εκάστοτε Εισαγγελίες στις οποίες απευθύνεται, όσο και τις αντίστοιχες αστυνομικές διευθύνσεις. Η ΑΕΠΙ πλέον και επίσημα λειτουργεί ως "κράτος εν κράτει", αποφασίζοντας πότε και πως θα κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες τις οποίες η ίδια κατά βούληση αποφασίζει και δημιουργεί.

Οι εκκλήσεις μας για το πλήθος των παράνομων τακτικών της ΑΕΠΙ έχουν πέσει στο κενό. Η κατάσταση όμως βαίνει επί τα χείρω και η Πολιτεία οφείλει να αναλάβει τον ρόλο της και να προστατέψει τους πολίτες.

Ήδη οι ΟΣΔ εκμεταλλεύονται και καταστρατηγούν τις διατάξεις του νόμου, κατασκευάζοντας επί πλέον το δικό τους άγραφο νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικά η ΑΕΠΙ θα πρέπει να ελεγχθεί για το σύνολο της δράσης της και να ληφθούν επιτέλους σοβαρά υπόψη οι χιλιάδες καταγγελίες που έχουν πραγματοποιηθεί και διατυπωθεί ακόμα και εντός Ελληνικού Κοινοβουλίου. Απαιτούμε πλέον την προστασία μας από την Πολιτεία.

Για τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.

Η Πρόεδρος                  Ο Γενικός Γραμματέας         Το Νομικό Τμήμα

Νίκη Κωνσταντίνου      Ηλίας Καλλιώρας                Ελευθερία Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα: http://www.gkordis.com/2015/09/blog-post_12.html#ixzz3lW65c7U9

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τα δρομολόγια για τα πανέμορφα Λιχαδονήσια από 18/6/2016 (Ώρες-Τιμές)

Απο που πήρε το ονομά της η λουτρόπολη των Καμένων Βούρλων.Ποιά η σχέση της με την πλούσια κωμόπολη των Βουρλών της Μικράς Ασίας που κάηκε απο τους Τούρκους

Ευρωσιναϊτικό Κέντρο του Ιδρύματος Όρους Σινά (ΙΟΣ) της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, στην Τραγάνα Λοκρίδος.(φωτο)