Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αποφάσεις 1ης συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής Δήμου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ  ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                             Συνεδρίαση της  14-10-2014, ημέρα  Τρίτη
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ                                                                                                     και ώρα 13.00 μ.μ.                                                                                                                  Πρόσκληση: 17.326/8-10-2014
                                                                    
                                                                       ΠΙΝΑΚΑΣ
Των θεμάτων  ημερήσιας διάταξης  της από 14-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Μώλου Αγίου Κων/νου και των αποφάσεων  που λήφθηκαν

α/α
Περίληψη θεμάτων  ημερήσιας διάταξης
Αριθμός Απόφασης που λήφθηκε
Περίληψη απόφασης που λήφθηκε

                                                      ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1Απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  για ΚΤΕΟ  οχημάτων, αυτοκινήτων και προμηθειών  ταχογράφων
18/404/2014
Ομόφωνα
2Αποδοχή χρηματοδοτήσεων, αναμόρφωση – τροποποίηση προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος και ετήσιου  σχεδίου δράσης 2014
18/405/2014
Ομόφωνα
3Ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση 11ης εντολής πληρωμής του έργου «Κατασκευή  των εσωτερικών δικτύων συλλογής των λυμάτων του οικισμού Μώλου και του εξωτερικού δικτύου μεταφοράς  των λυμάτων μέχρι τη θέση της ΕΕΛ»
18/406/2014
Κατά πλειοψηφία
4Ψήφιση πίστωσης  για τη δημοσίευση προκηρύξεων για εκμίσθωση περιπτέρων και παραλίας
18/407/2014
Ομόφωνα
5Ψήφιση πίστωσης  για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών  μέσων και μηχανημάτων
18/408/2014
Ομόφωνα
6Ψήφιση πίστωσης  για αμοιβές νομικών
18/409/2014
Ομόφωνα
7Ψήφιση πίστωσης  για επιστροφή  χρημάτων ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντων
18/410/2014
Ομόφωνα
8Έγκριση της αριθμ. 16.676/29-9-2014 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Αντωνίας το γένος Αθανασίου και Έλενας-Αντωνίας Παπαθανασίου συζ. Βασιλείου Βασιλείου,  και Αθηνάς το γένος Αθανασίου και Έλενας – Αντωνίας Παπαθανασίου συζ. Ιωάννη Τσιροζίδη)
18/411/2014
Ομόφωνα
9Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αγωγή Γαλανού Ευθυμίου, αριθμ. κλήσεως 734)
18/412/2014
Κατά πλειοψηφία
10Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αγωγή Γαλανού Ευθυμίου, αριθμ. κλήσεως 724)
18/413/2014
Κατά πλειοψηφία
11Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης νομικού συμβούλου αναφορικά με  τη δυνατότητα καταγγελίας σύμβασης μίσθωσης  του δημοτικού αναψυκτηρίου Καλλιδρόμου, τη διεκδίκηση των οφειλομένων  μισθωμάτων και την αποβολή  του μισθωτή από το μίσθιο- δημοτικό αναψυκτήριο
18/414/2014
Κατά πλειοψηφία
12Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου  για παροχή γνωμοδότησης νομικού συμβούλου, κατόπιν έρευνας – νομικού ελέγχου τίτλων για τη νομή και κυριότητα ακινήτου στη  Δημοτική Κοινότητα  Καμένων Βούρλων, για την  άμεση  αξιοποίηση – εκμετάλλευση  του από το Δήμο  Μώλου Αγίου Κων/νου
18/415/2014
Ομόφωνα
13Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου  για παροχή γνωμοδότησης νομικού συμβούλου, κατόπιν έρευνας – νομικού ελέγχου τίτλων για τη νομή και κυριότητα ακινήτου στη  Δημοτική Κοινότητα  Καμένων Βούρλων, για την  άμεση  αξιοποίηση – εκμετάλλευση  του από το Δήμο  Μώλου Αγίου Κων/νου
18/416/2014
Ομόφωνα
14Ορισμός πληρεξούσιου  δικηγόρου  για  παροχή  γνωμοδότησης νομικού συμβούλου αναφορικά με την ερμηνεία  και εφαρμογή  του Κανονισμού Νεκροταφείων του Δήμου μας και τις εναλλακτικές δυνατότητες του Δήμου μας με ζήτημα που προέκυψε με δημότη του Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου
18/417/2014
Ομόφωνα απορρίπτεται
15Αναπροσαρμογή ανταποδοτικών  τελών  υπηρεσίας Νεκροταφείου
18/418/2014
Ομόφωνα
16
Αναπροσαρμογή ανταποδοτικών  τελών υπηρεσίας ύδρευσης  άρδευσης αποχέτευσης
18/419/2014
Κατά πλειοψηφία
17Αναπροσαρμογή ανταποδοτικών τελών υπηρεσίας  καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού
18/420/2014
Κατά πλειοψηφία

 Καμένα  Βούρλα 15-10-2014
                                                   Ο Δήμαρχος                                                    Συκιώτης Ιωάννης
                                                                                                                                                                           

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τα δρομολόγια για τα πανέμορφα Λιχαδονήσια από 18/6/2016 (Ώρες-Τιμές)

Απο που πήρε το ονομά της η λουτρόπολη των Καμένων Βούρλων.Ποιά η σχέση της με την πλούσια κωμόπολη των Βουρλών της Μικράς Ασίας που κάηκε απο τους Τούρκους

Ευρωσιναϊτικό Κέντρο του Ιδρύματος Όρους Σινά (ΙΟΣ) της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, στην Τραγάνα Λοκρίδος.(φωτο)